Till sidans huvudinnehåll

Avloppsreningsverk

Bromma reningsverk

Bromma avloppsreningsverk renar avloppsvatten från cirka 290 000 människor i Stockholms norra och västra delar, Sundbyberg samt delar av kommunerna Järfälla och Ekerö. Verket består av två anläggningar, Åkeshov och Nockeby, där avloppsvattnet renas i flera steg. Det renade avloppsvattnet leds sedan via en bergtunnel till Saltsjön. Åkeshovsanläggningen var det första reningsverket i Stockholm. Det invigdes 1934 och har sedan dess byggts ut och förbättrats i flera etapper. Nockebyanläggningen byggdes 1966. De båda anläggningarna går idag under namnet Bromma reningsverk.

Ytterligare information
  • Karta
×
Huvudkontoret
Bryggerivägen 10
×
Lovö vattenverk
Strömdalsvägen
×
Stockholm Vatten och Avfalls huvudlager
Masugnsvägen 24; 168 67 Bromma
×
Bromma reningsverk
Drottningholmsvägen 490
×
Henriksdals reningsverk
Värmdövägen 23
×
Sicklaanläggningen
Hammarby fabriksväg 100
×
Driftkontor Högdalen
Stallarholmsvägen 27
×
Bromma reningsverk
Drottningholmsvägen 490
×
GlashusEtt
Lugnets Allé 39
Senast uppdaterad:

Henriksdals avloppsreningsverk

Bild på Henriksdals reningsverk, exteriör.

Henriksdals reningsverk är ett av Sveriges största avloppsreningsverk och är till största delen insprängt i berg.

Verket omfattar cirka 300 000 m² och har cirka 18 kilometer tunnlar. Här renas avloppsvatten från cirka 690 000 personer i framför allt centrala och södra delarna av Stockholm samt Nacka, Tyresö, Haninge och Huddinge kommun.

Hitta hit
  • Karta
×
Bromma reningsverk
Drottningholmsvägen 490
×
Huvudkontoret
Bryggerivägen 10
×
Lovö vattenverk
Strömdalsvägen
×
Stockholm Vatten och Avfalls huvudlager
Masugnsvägen 24; 168 67 Bromma
×
Henriksdals reningsverk
Värmdövägen 23
×
Sicklaanläggningen
Hammarby fabriksväg 100
×
Driftkontor Högdalen
Stallarholmsvägen 27
×
Bromma reningsverk
Drottningholmsvägen 490
×
GlashusEtt
Lugnets Allé 39
Senast uppdaterad: