Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

För en hållbar stad

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi tar ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning för att kunna möta framtidens utmaningar. Därför jobbar vi systematiskt med att bygga ut, uppgradera och renovera våra två vattenverk i Lovö och Norsborg, våra elva vattentorn samt huvudvattenledningsnätet.

Stockholmarna har fått rent och gott dricksvatten i över 150 år tack vare långsiktigt hållbara arbeten och beslut.

Framöver kommer vi vara fler som behöver vatten, samtidigt som våra anläggningarna behöver förnyas i takt med att miljökraven ökar och klimatet förändras.

Därför bygger vi ut, uppgraderar och renoverar infrastrukturen för dricksvatten vilken innefattar vattenverk, vattentorn och ledningsnät.

Målet är att säkra dricksvattenförsörjningen för ytterligare drygt en halv miljon människor i regionen.

Därmed säkerställer vi Stockholms och hela regionens vattenförsörjning nu och för kommande generationer.

Vi rustar upp Stockholms vattenledningsnät

Dricksvattenledningarna mellan vattenverken och vattentornen, behöver rustas upp. Cirka 5 mil nya ledningar ska byggas.

Utbyggnad av Stockholms vattenverk

För att säkra dricksvattnet för framtiden behöver vi renovera och uppgradera våra vattenverk i Norsborg och Lovö. Vi behöver dessutom bygga ett helt nytt vattenverk.

Renovering av våra elva vattentorn

I Stockholm och Huddinge finns totalt elva vattentorn. De är byggda mellan 1879 och 1973 och samtliga har ett större eller mindre behov av renovering.

Vattenledningar: Planerade och pågående projekt

Ny huvudvattenledning i Drottningholmssundet

Ekerö: Genom Drottningholmssundet bygger vi en 1,5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovön till Kärsön. Byggstart 2022.

Ny huvudvattenledning Norsborg-Alby

Botkyrka: Vi planerar en ca 4 kilometer lång huvudvattenledning från Norsborgs vattenverk till Alby. Byggstart tidigast 2024.

Ny huvudvattenledning i Skarpnäck

Vi ska trygga leveransen av dricksvatten genom att bygga en ny huvudvattenledning i mellan Kyrkogårdsvägen och Flatenvägen.

Ny huvudvattenledning Källbrink-Långsjön

Huddinge: Vi planerar en ca 3 kilometer lång huvudvattenledning från Källbrink till Långsjön via Snättringe i Huddinge. Byggstart 2024.

Lovön: Ny huvudvattenledning

Ekerö: Vi planerar en ca 5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovö vattenverk till Drottningholmssundet. Byggstart 2026.

Vattentorn: Planerade och pågående projekt

Förnyelse av Ugglevikens vattentorn

Vattentornet i Uggleviken på norra Djurgården är mer än 80 år gammalt och behöver förnyas.

Renovering av Trekantens vattentorn

För att säkra dricksvattenförsörjningen i framtiden renoverar vi nu Trekantens vattentorn.

Länna vattentorn

Länna vattentorn som byggdes under 1960-talet och ska nu renoveras. Arbetena pågår till och med 2023.