Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Långsiktiga investeringar för en hållbar stad

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi tar ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning för att kunna möta framtidens utmaningar. Fram till 2050 kommer vi systematiskt att bygga ut, modernisera och renovera våra två vattenverk i Lovö och Norsborg, våra elva vattentorn samt huvudvattenledningsnätet.


Stockholm Vatten och Avfall har försett stockholmarna med rent och gott dricksvatten i över 150 år tack vare ett långsiktigt och hållbart arbete. Men staden växer och vi blir fler som behöver vatten. Samtidigt förändras klimatet och miljökraven ökar.

För att vi ska kunna möta framtidens utmaningar behöver vi nu ta ett helhetsgrepp kring framtidens vattenförsörjning. Målet är att år 2050 förse ytterligare drygt en halv miljon människor med kranvatten.

På så sätt säkrar vi Stockholms vattenförsörjning nu och för kommande generationer.

Utbyggnad av vattenledningsnät

Huvudvattenledningsnätet, det vill säga dricksvattenledningarna mellan vattenverken och vattentornen, behöver rustas upp. Totalt ska 4-5 mil ny ledning läggas i marken.

Vattenverkens kapacitet ska utökas

Vi har två vattenverk, Lovö och Norsborg, som försörjer stockholmarna med friskt kranvatten. Nu utreder vi hur vi ska kunna öka vattenverkens kapacitet för att kunna producera mer dricksvatten för framtida behov.

Renovering av elva vattentorn

I Stockholm och Huddinge finns totalt elva vattentorn som vi äger och förvaltar. De är byggda mellan 1879 och 1973 och samtliga har ett större eller mindre behov av renovering och förbättring.

Just nu pågår renoveringar av vattentornen i Uggeviken, Trekanten och Länna. Andra vattentorn som kommer att renoveras i närtid är Tensta och Högdalen som båda är byggda under 1960-talet. En renoveringsplan finns även för resterande vattentorn.

Vattenledningar: Planerade och pågående projekt

Nya huvudvattenledningar i Flemingsberg

Vi bygger ut 1,3 km huvudvattenledningsnät i Flemingsberg, Huddinge. Projektet är en del i det stora pusslet att trygga leveransen av dricksvatten, i det här fallet till stora delar av Huddinge och Botkyrka. Projektet pågår under 2021-22.

Ny huvudvattenledning i Drottningholmssundet

Genom Drottningholmssundet bygger vi en 1,5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovön till Kärsön. Ledningen är en av ca 20 delsträckor och en viktig del i det stora pusslet att trygga leveransen av mer dricksvatten. I det här projektet läggs stora delar av sträckan på Mälarens botten.

Ny huvudvattenledning Norsborg-Alby

Vi planerar att bygga en cirka 4 kilometer lång huvudvattenledning från Norsborgs vattenverk till Alby i Botkyrka. Ledningen är en av ca 20 delsträckor och en viktig del i det stora pusslet att trygga leveransen av mer dricksvatten. Byggstart är planerad till tidigast 2023.

Nya huvudvattenledningar i Flemingsberg

Vi bygger ut 1,3 km huvudvattenledningsnät i Flemingsberg, Huddinge. Projektet är en del i det stora pusslet att trygga leveransen av dricksvatten, i det här fallet till stora delar av Huddinge och Botkyrka. Projektet pågår under 2021-22.

Vattentorn: Planerade och pågående projekt

Förnyelse av Ugglevikens vattentorn

Vattentornet i Uggleviken på norra Djurgården är mer än 80 år gammalt och behöver förnyas.

Renovering av Trekantens vattentorn

För att säkra dricksvattenförsörjningen i framtiden renoverar vi nu Trekantens vattentorn.

Länna vattentorn

Länna vattentorn som byggdes under 1960-talet och ska nu renoveras. Arbetena pågår till och med 2023.