Till sidans huvudinnehåll

Låt matresterna få nytt liv

Testa först, ändra sedan

Ha inte för bråttom att ändra hur ofta restavfallet, eller de vanliga soppåsarna, hämtas eller antalet kärl för restavfallet. Se till att ni först kommer igång med sorteringen av matavfallet i fastigheten. Låt det gå en månad eller två. Då ser ni bättre hur stora förändringarna blir och kan ta faktagrundade beslut som ni inte ångrar.
Ändra inte för snabbt

Nya regler för matavfallskvarn från Naturvårdsverket

I januari 2023 kom nya direktiv från Naturvårdsverket som kommer att börja gälla från 1 januari 2024. Direktiven är antagna i den nationella avfallsförordningen. Matavfall ska sorteras och hållas separat från övrigt avfall. Detta kommer att påverka avfallskvarnar som går till avloppet.
Viktigt att känna till

Ladda ner informationsmaterial

Ladda ner och skriv ut information om matavfall till hyresgäster och boende i din fastighet. Enkelt att sätta upp i trapphuset, tvättstugan eller miljörummet. Informationskitet för matavfall innehåller även filmer och foton som du kan använda i era digitala kanaler.
Se till att alla vet vad som gäller i er fastighet

Förvara maten rätt för att undvika matsvinn

Har din gurka hamnat för kallt och fått köldskador eller är kylskåpet för varmt så att maten blir dålig för snabbt? Här är några hållpunkter för att undvika att behöva slänga bra mat i onödan.
Tips kring matförvaring

Undvik monster i fettavskiljaren

Alla storkök och restauranger har krav på att ha en fettavskiljare. men ofta glöms den bort och då växer fett- och skräpmonster till i fettavskiljaren som både blir ett miljöproblem och skapar stopp i avloppsnätet. Här är lite tips på vad du kan göra.
Ge din fettavskiljare lite kärlek

Några snabba fakta

29 547
ton matavfall
samlades in i Stockholm 2022
35 %
av matresterna
slänger vi i onödan
3 000
personers matavfall
driver 1 buss och 5 sopbilar ett år
5 kg
matavfall
driver en bil 1 mil