Till sidans huvudinnehåll

Snart kan äntligen alla stockholmare sortera ut sitt matavfall!

Under året kommer boende i fastigheter, som hittills inte kunnat sortera ut sitt matavfall, att börja sortera matavfall i gröna plastpåsar. Påsarna slängs med restavfallet och sorteras ut i eftersorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm.

Vissa fastighetstyper har haft svårt att kombinera sina avfallslösningar med separata matavfallskärl eller behållare. De har därför varit undantagna den obligatoriska matavfallsinsamlingen som infördes 1 januari 2023. När eftersorteringsanläggningen är klar ska även dessa fastigheter börja sortera ut sitt matavfall.

Det här gäller fastigheter med:

  • stationär eller mobil sopsug utan separat inkast för matavfall
  • 240-literssäck för sitt restavfall

Under sensommaren/hösten 2024 kommer boende i dessa fastigheter att börja sortera ut sitt matavfall i gröna plastpåsar. Påsarna slängs med restavfallet och sorteras ut i eftersorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm. Anläggningen tas i drift under 2024.

Efter att ha informerats av oss kommer berörda fastighetsägare att kunna beställa matavfallsinsamling under våren 2024. 

Tänk på att de som har möjlighet ska gå över från säck- till kärlabonnemang. Det är bättre både för plånbok och miljö!

För avfallsansvariga till fastigheter med 240-literssäck för sitt restavfall eller med sopsug utan separat inkast för matavfall: Beställ hämtning av matavfall i grön plastpåse här

Resursutvinning Stockholm

Vi bygger anläggningen Resursutvinning Stockholm. Med modern teknik kommer den att separera matavfallspåsar men också plast och metall som av misstag hamnat i restavfallet.

Beställ matavfallshämtning

Här beställer du som är hyresvärd eller bostadsrättsförening matavfallshämtning.

Det är obligatoriskt att sortera ut matavfallet

Nu ska alla sortera ut matavfallet. Här är viktiga fakta kring obligatoriet.