Till sidans huvudinnehåll

Börja sortera matavfallet först, vänta med att ändra för restavfallet

Ha inte för bråttom att ändra hur ofta restavfallet hämtas eller antalet kärl för restavfallet. Se till att ni först kommer igång med sorteringen av matavfallet i fastigheten. Låt det gå en månad eller två. Då ser ni bättre hur stora förändringarna blir och kan ta faktagrundade beslut.

Du som har ett flerbostadshus eller är verksamhet

Ändra inte övriga tjänster för snabbt! När ni börjar sortera ut matavfallet kan ni ofta minska antalet kärl eller hämtningsintervallet på restavfall. Men gör det inte för snabbt. Kom först igång med sorteringen och låt det gå någon månad så ser ni hur stor förändringen blir. Då är det lättare att göra en förändring som håller över tid. Lycka till!

VIKTIGT: Om du tar bort ett eller flera kärl måste du anmäla det till oss om du vill ändra i ditt abonnemang. Annars fortsätter vi att fakturera för tömning av kärlet då vi inte fått kännedom om ändringen.

Du som är villakund

Vänta med att glesa ut hämtningen av restavfallet.

Vänta en månad efter du har kommit igång med matavfallssorteringen innan du ändrar hur ofta ditt restavfall hämtas. Efter en månad ser du hur mycket som försvinner från det vanliga sopkärlet och kan då avgöra om du kan gå över till 4-veckors-hämtning eller hämtning var fjortonde dag. Med glesare hämtning får du ner kostnaderna för avfallshämtningen men om du ändrar för snabbt så kan det skapa problem med överfulla kärl.