Till sidans huvudinnehåll

Tips på att utforma miljörummet rätt!

Ett miljörum fungerar som bäst när det är praktiskt planerat och lätt att använda. Det behöver vara tydligt var olika typer av avfall hör hemma och det måste vara en fungerande arbetsmiljö för de som hämtar avfallet. När avfallet sorteras rätt återvinns det också på bästa sätt ur ett miljöperspektiv.

Bra att tänka på när man utformar ett miljörum

  • Bygg bort enstaka trappsteg eller höga trösklar med ramp eller list.
  • Se till att utrymmet känns tryggt och tillgängligt att besöka för de som använder det.

Tips för kärlen

  • Om möjligt, ha fler kärl och färre/glesare hämtningar.
  • Placera kärlen så att det blir smidigt för de boende att slänga och för hämtpersonalen att tömma.
  • För att minska risken för felsortering; placera kärl för restavfall (vanliga soppåsen) närmast dörren och kärl för matavfall och förpackningar längre in i rummet.
  • Små kärl passar bättre för utrymmen med lätt lutande* underlag.
  • Stora kärl passar bättre där underlaget är helt plant.
  • Placera stora kärl för sig och små för sig för bättre åtkomlighet.

* Max 1:12 lutning inomhus och 1:20 utomhus. 

Anlita experter på avfallsutrymmen

Ta ett helhetsgrepp om avfallsutrymmet! Det finns flera företag som vet hur man utformar ett nytt avfallsutrymme eller renoverar ett befintligt på bästa sätt.

Få hjälp med enklare renovering, rivning av gamla avfallslösningar, städning och kärltvätt. De kan även ordna pedagogiskt skyltsystem och göra regelbundna kontroller.

Be dem använda Avfall Sveriges nationella skyltsystem. Lästips är även Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” som finns på avfallsverige.se

Behöver ni dekaler och skyltar?

På sverigesorterar.se finns exempel på skyltning och leverantörer som producerar skyltar enligt nationella skyltsystemet för avfall.