Till sidans huvudinnehåll

Ge din fettavskiljare lite kärlek

Alla restauranger i Stockholm måste ha en fettavskiljare så att fett inte kommer ut i avloppsledningarna och orsakar stopp. Dessvärre hamnar även skräp från restaurangen ofta i dem. För att fettavskiljaren ska kunna göra sitt jobb behöver den tömmas regelbundet, rengöras då och då och inte matas med skräp från verksamheten.

Endast fett hör hemma i fettavskiljaren.

Ändå hamnar de mest fantastiska saker där; toaborstar, potatisskalare, kläder, snusdosor och plastsäckar för att nämna några. Skräpet orsakar stopp i avloppet, haverier i avloppspumpar och trasar sönder slangarna i bilar som tömmer fettavskiljarna.

Illustration hur en fettavskiljare fungerar. Vattnet tvingas åka slalom upp och ner genom fettavskiljaren. På så sätt först skiljs slam av, därefter flyter fettet upp till ytan samtidigt som vattnet kan passera hela vägen igenom.

När skräpet når Henriksdals avloppsreningsverk blir det problem även där. Biomull som ska kunna användas som gödsel på odlingar förorenas av skräp som inte hör hemma där. Förutom att detta är kostsamt blir det alltså också ett miljöproblem.

Gör såhär för att undvika skräp i fettavskiljaren:

  • Informera personalen om problemet!
  • Ändra städrutiner.
  • Se till att det finns papperskorgar så att skräpet hamnar där och inte i avloppet.
  • Se till att silar både i diskhoar och över golvbrunnar är hela och att de inte tas bort när städvattnet hälls ut.

Don’t turn your Fettavskiljare into a Monster

  • Säkra att hämtpersonalen kommer åt fettavskiljaren när det är hämtdag. Om den inte töms i tid läcker fett ut i avloppet och skapar stopp.
  • Vi rekommenderar att du ser till att in- och utgående ledning till fettavskiljaren hetvattenspolas minst en gång per år. 
  • Rensa pumpgropen som ligger efter fettavskiljaren regelbundet. Dessa tjänster kan ni beställa själva av en oberoende leverantör och ingår inte i vår hämtningstjänst.

Vem ansvarar för vad?

Ibland är det hyresvärden som ansvarar för fettavskiljaren, ibland är ansvarsfördelningen oklar. Prata med varandra och gör upp hur ni kan hjälpas åt för att fettavskiljaren ska kunna göra sitt viktiga jobb så bra som möjligt. Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för fetthämtningen.

Tack för att du hjälper till!

När bara fett samlas in från fettavskiljarna kan vi mer effektivt ta det tillvara samtidigt som vi får ner kostnaderna och därmed även avgifterna för fetthämtningen. Tillsammans kan vi alla bidra till att Stockholm blir en hållbar stad.