Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Nya Östbergatunneln

Etableringsområde Hammarbyskogen

För att bygga tunneln behöver vi två arbetstunnlar för att ta oss ner till Nya Östbergatunnelns nivå. Runt arbetstunnlarnas mynningar anläggs byggetableringar för byggbodar, verkstad och material som behövs för arbetet. Från arbetstunnlarna transporteras bergmassor ut under byggtiden.

Byggstart i Hammarbyskogen är planerad till 1 oktober 2022.

Ny karta hammarbyskogen.png

Etableringen i Hammarbyskogen anläggs till största delen på den öppna ytan intill grusvägen till Trafikverkets ventilationstorn.