Till sidans huvudinnehåll

Buller vid sprängningsarbete

Ibland behöver vi spränga för att kunna bygga ut vårt ledningsnät och våra anläggningar. När man borrar och spränger i berg kan det både höras och kännas av personer som befinner sig i närheten.

Stomljud

Stomljud bildas när vi borrar i berget. Även om det inte går att höra borrljudet så fortplantar sig borrljudet i berget till ljudvågor som sprids till ytan. Stomljud kan upplevas som vibrerande, monotont och dovt. Stomljudet klingar successivt av när tunnelfronterna rör sig framåt.

Sprängljud

Sprängljud är explosioner som skjuts av i berget. Dessa explosioner är snabbt övergående och hörs på markytan som en dov knall. Sprängsalvorna kan höras och kännas flera hundra meter från sprängplatsen.

Innan tunneln kommit ner långt under marken kan det även höras en luftstöt. Luftstöten från sprängningar upplevs ofta som stark av oss människor, men den kan inte skada byggnader.

Riktlinjer för buller från arbetsplatser

Vid sprängningsarbeten behöver vi följa de riktlinjer för buller som finns.

För luftburet buller gäller Naturvårdsverkets riktlinjer om buller från byggarbetsplatser (NFS 2004:15). Enligt dem får störningarna från arbetsplatsen inte överstiga