Till sidans huvudinnehåll

Omgivningskontroll och besiktningar vid sprängningsarbeten

Ibland behöver vi spränga för att bygga ut vårt ledningsnät och våra anläggningar. Fastigheter i närheten av våra arbeten besiktas av ett oberoende besiktningsföretag före och efter sprängningarna. Det är ovanligt att skador uppstår vid sprängningar, men om vårt arbete orsakar en skada hos dig ersätts du fullt ut.

Riskanalys och vibrationsmätning

Innan arbetena startar görs en riskanalys där alla byggnader inom påverkansområdet (150 meter från sprängplatsen) kartläggs noggrant. Utifrån riskanalysen får varje byggnad ett riktvärde för vibrationer som sprängningarna anpassas efter.

Alla byggnader inom påverkansområdet besiktas av ett oberoende besiktningsföretag, både före och efter arbetet.

Vid sprängningarna anpassar vi våra salvor efter omgivningen. Mätare finns uppsatta på flera ställen runt området där vi mäter vibrationer.

Så har vi koll på omgivningen när vi spränger

I filmen kan du se hur vi har koll på omgivningen när vi spränger i tätbebyggda områden.

Besiktning av hus nära sprängplatsen

Om ditt hus är inom påverkansområdet för vibrationer från sprängningar besiktas det. Du får information om besiktning i din brevlåda i god tid innan sprängningarna kommit nära ditt hus. Man besiktar så nära inpå byggstart som möjligt, cirka en månad innan bygget kan börja påverka byggnaderna.

Besiktningarna utförs av opartiska besiktningsföretag med stor erfarenhet. Besiktningspersonen har alltid med sig en synlig legitimation för att du som fastighetsägare ska vara trygg.

När sprängningarna inte längre kan påverka fastigheten utförs efterbesiktningar. Besiktningspersonen noterar eventuella förändringar och gör en bedömning om det orsakats av våra arbeten eller om det uppkommit på grund av naturligt slitage.

Placera ömtåliga saker säkert!

När vi spränger i ditt område kan du känna vibrationer i ditt hus. Se över ditt hem så att ömtåliga saker inte står långt ut på hyllor. Kontrollera att du har säkra krokar till tavlor och annat. Du ansvarar själv för att ha satt upp och placerat ömtåliga föremål på ett ändamålsenligt sätt.