Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Nya Östbergatunneln

Etableringsområde Finnboda

För att bygga tunneln behöver vi två arbetstunnlar för att ta oss ner till Nya Östbergatunnelns nivå. Runt arbetstunnlarnas mynningar anläggs byggetableringar för byggbodar, verkstad och material som behövs för arbetet. Från arbetstunnlarna transporteras bergmassor ut under byggtiden.

I Finnboda anläggs etableringen mellan kajen och Östra Finnbodavägen. Bilden nedan visar etableringsområdet och transportvägen.

finnboda_karta_webb.jpg

 

Aktuellt just nu

Ändrade tider för utlastning

Från om med vecka 46 kommer tiderna för utlastning av bergmassor att ändras något. Vi har nu kommit så pass långt in i tunneln att lastning kan ske inne i tunneln. 

Det innebär att det kommer att låta mindre än tidigare, men också att utlastningen koncentreras till eftermiddagar/kvällar.

Justerade tider för avstängningen av gång- och cykelvägen.

På grund av ändrade förutsättningar för arbetet kommer strandpromenaden tyvärr att vara avstängd och ledas om fram till juni 2024. 

Som en del av projektet Stockholms framtida avloppsrening genomförs inom området ett arbete med utloppet från Henriksdals reningsverk. 

Avisering inför sprängningar

Anmäl dig till vår sprängvarningstjänst för att få en avisering via SMS eller e-post cirka 30 minuter innan vi spränger för Nya Östbergatunneln. 

Anmäl dig för att få en sprängvarning för Nya Östbergatunneln. Du kan även avanmäla dig.