Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Nya Östbergatunneln

Etableringsområde Finnboda

För att bygga tunneln behöver vi två arbetstunnlar för att ta oss ner till Nya Östbergatunnelns nivå. Runt arbetstunnlarnas mynningar anläggs byggetableringar för byggbodar, verkstad och material som behövs för arbetet. Från arbetstunnlarna transporteras bergmassor ut under byggtiden.

Finnboda etablering stockholmskarta.png

I Finnboda anläggs etableringen mellan kajen och Östra Finnbodavägen.


Aktuellt just nu

I Finnboda pågår förberedande arbeten för att ställa i ordning etableringsområdet. Det innebär bland annat markarbeten för etableringen och iordningställande /breddning av tillfartsvägen. Senare kommer det att sättas upp plank runt etableringsområdet och byggbodar, verkstad och annat material som behövs för arbetet ska placeras på ytan.

Nu har arbetet med förskärningen påbörjats, dvs mindre sprängningar för att kunna etablera ett påslag till arbetstunneln.

Anmäl dig till vår sprängvarningstjänst

Du kan få aviseringar via SMS eller e-post cirka 30 minuter innan vi spränger för Nya Östbergatunneln.

Här anmäler du dig till tjänsten. Du kan även avanmäla dig.

Anmälan sprängvarning Nya Östbergatunneln


Semesteruppehåll

Under veckorna 28-31 är det semesteruppehåll i arbetet.