Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Fastighetsägare eller brf

Aktuellt för fastighetsägare

Matavfallskvarn – nya regler

Från den 1 januari 2024 är avfallskvarn som går direkt till avloppet inte längre ett godkänt sätt att sortera matavfall. Detta efter ett beslut av regeringen.

Vi ansvarar för insamlingen av förpackningar

Regeringen har beslutat att kommunerna får ansvar för insamlingen av hushållens förpackningsavfall från 2024.

Skotta framför kärlet

När det är mycket snö är du ansvarig att skotta och sanda vägen fram till och runt sopkärlen. Skotta även upp hål i eventuella snövallar om inte snöröjningen hunnit med.

Vill någon komma in i din fastighet?

Här reder vi ut när och varför vi vill ha tillgång till din fastighet samt när du ska se upp för bedragare.

Taxor för vatten och avfall 2024

VA-taxa respektive avfallstaxa för 2024 är beslutad. Taxan för en villa höjs med 118 kronor för vatten och avlopp och med drygt 30 kronor för avfall per månad.

Se alla artiklar inom det här ämnet