Till sidans huvudinnehåll

Sjöeffekten

Fem av våra sjöar

Här kan du läsa om fem av sjöarna i Stockholm och Huddinge där vi har eller håller på att ta fram lokala åtgärdsprogram.

Långsjön

Vy över Långsjön med en brygga med badstege.

Många njuter av sjöns svalkande badplatser om somrarna och pimplar abborre genom isen på vintern. Vita, röda och gula näckrosor blommar i sjön där både knölsvanar och sothönor häckar. Vissa kommer även hit för att se på de fridlysta salamandrarna och grodorna som lever vid sjön.

Hur mår Långsjön?

Långsjön lider av övergödning och miljögifter som beror på att ämnen från trafiken och trädgårdar rinner ut i sjön via dagvattnet. Det här gör vi för att hålla Långsjön frisk:

 • Vi tillsätter rent vatten kontinuerligt för att förbättra sjöns dåliga omsättning. Det leder till högre vattennivå och förbättrade syreförhållanden.
 • Vi har anlagt nya groddammar för att hjälpa grodor, vattensalamandrar och andra vattenlevande djur.
 • Vi tillsätter aluminium till sjön för att binda fosfor i bottenavlagringen så att syrehalten ökar i vattnet och algblomningen minskar.
 • Vi tar prov på miljögifter i både vatten och fik.
 • Vi tar vattenprover vid de allmänna badplatserna för att bedöma bakteriehalt och förekomst av alger.

Här kan du läsa mer om vad vi gör för att Långsjön ska må bättre.

 

Drevviken

Vy över sjön Drevviken med en klippö som sticker upp.

Om somrarna erbjuder Drevviken populära badplatser och fina naturupplevelser med ädellövskogar. På vintern uppskattar många Drevvikens två mil långa sjöisbana som plogas när isen är tillräckligt tjock. Här kan du åka långfärdsskridskor eller promenera i vintersolen.

Sjön är fortfarande mycket näringsrik, även om fosfor- och kvävehalterna har halverats de senaste 20 åren. Halterna av metaller och föroreningar är höga i vissa delar av Drevviken. Det här gör vi för att hålla Drevviken frisk:

 • Dagvattnet som rinner ut i den nordvästra delen av sjön renas först i en skärmbassäng
 • Vi har flyttat ett utlopp som tidigare låg nära en badplats. Det ligger nu innanför skärmbassängen. Det har gjort att fosforn har minskat mycket.  
 • Vi har tagit prover på sjöbotten och i strandzoner.  Där har vi upptäckt ovanliga arter och höga naturvärden.
 • Vi har byggt nya groddammar för att hjälpa grodor, vattensalamandrar och andra vattenlevande djur.
 • Vi tar vattenprover vid de allmänna badplatserna för att bedöma bakteriehalt och förekomst av alger. 
 • Vi tar prov på miljögifter i både vatten och fisk.

Här kan du läsa mer om vad vi gör för att Drevviken ska må bättre.

Magelungen

Vy över sjön Magelungen, vattnet krusar sig lätt och skogen reser sig i bakgrunden.

Magelungen är en populär sjö att fiska i, framförallt gös och gädda. På sommaren finns det flera badplatser där du kan ta ett dopp och vintertid plogas en skridskobana när vädret tillåter. För de hurtiga går det bra att promenera på naturstigen runt Farstanäset eller ro vid roddbanan där SM i rodd hölls 2016.

Fosforhalterna i Magelungen är mycket höga och blågröna alger är vanliga under sommaren. Överlag är syrehalterna i sjön bra, men under sensommaren förekommer syrebrist. De här gör vi för att hålla Magelungen frisk:

 • Vi har byggt en stor damm vid Kräppladiket för att rena dagvattnet.
 • Vi har anlagt nya groddammar för att hjälpa grodor, vattensalamandrar och andra vattenlevande djur. 
 • Vi har byggt en skärmbassäng vid Farsta Idrottsplats där dagvatten från stora delar av Farsta renas.
 • Vi tar prov på miljögifter i både vatten och fisk.

Här kan du läsa mer om vad vi gör för att få Magelungen att må bättre.

 

Trehörningen

Vy över sjön Trehörningen, spegelblanktvatten och näckrosblad.

Vid Trehörningen är fågel- och djurlivet rikt med mindre hackspettar, gräshopparsångare, fladdermöss och fridlysta grodor. Vid den östra sidan kan du njuta av härliga vandringsleder med utsikt över vattnet. Sjön erbjuder även många inbjudande klippor lämpliga för bad.

Trehörningen är den mest förorenade sjön i Huddinge kommun. Fram till 1970-talet låg ett reningsverk intill sjön. Trehörningens näringshalter behöver mer än halveras. Även Magelungen, Drevviken och Ågestasjön påverkas eftersom vattnet från Trehörningen rinner vidare till dessa sjöar. Det här gör vi för att få Trehörningen friskare:

 • Vi har rustat upp skärmbassängen som renar dagvattnet till sjön. Bassängen har fått nya bryggor och skärmar så att vattnet renas bättre.
 • Vi har tagit bort 1000 kubikmeter förorenade avlagringar från reningsbassängen.
 • En pumpstation har byggts om vid sjön, vilket bidrar till renare vatten.
 • Kyrkdammen ska byggas ut för att dagvattnet ska renas bättre.
 • Vi har dragit om en del av Fullerstaån. Tidigare var det ett dike, numera är det ett slingrande vattendrag. Det gör att dagvattnet hinner renas bättre på väg mot sjön.
 • Vi bygger ytterligare en anläggning för att rena dagvattnet ännu bättre. Nya kanaler och dammar ska också byggas. Målet är att Trehörningen ska bli en trevlig badsjö.

Här kan du läsa mer om åtgärderna som vi gör för att Trehörningen ska må bättre.

 

Orlången

Vy över sjön Orlången. En L-formad brygga stocker ut. På den två badstegar.

Njut av Orlångens lugn med sina vackra promenadstråk som slingrar sig genom naturreservatet runt sjön. Vid Sundby gård ligger en badplats, ett belyst motionsspår och en restaurang med utsikt över vattnet. Därifrån syns Balingsta väderkvarn sticka upp mellan trädtopparna från sin höjd där den stått sedan 1870-talet. Har du tur kan du se en fiskgjuse breda ut sina breda vingar över den spegelblanka ytan

Orlången har näst sämst vattenkvalitet i Huddinge. Sofielundstippen som lades ner på 1970-talet och Gladö industriområde är två av orsakerna. Det här gör vi för att Orlången ska må bättre:

 • För att minska halten fosfor i sjön bygger vi flera dammar vid Ebbadalsdiket.
 • Vi renoverar pumpstationerna vid Sundby gård och Visättra sportcenter.
 • Vi tar prover på fisk i sjön för att undersöka halter av miljögifter.
 • Vi bygger ut kommunalt vatten och avlopp i vissa områden för att minska påverkan på sjön.
 • Sumpmarker och våtmarker återskapas och bevaras. Det är bra för djurlivet men även för sjön eftersom tillförseln av fosfor minskar.

Här kan du läsa mer om vad vi gör för att Orlången ska må bättre.