Till sidans huvudinnehåll

Regler för förpackat matavfall från livsmedelsbutik

Från och med 1 januari 2024 är det inte tillåtet att slänga förpackat matavfall i restavfallet. Förpackningen och matavfallet ska separeras och återvinnas var för sig.

Syftet med den nya lagstiftningen är att minska mängden matsvinn. Det finns flera exempel på hur verksamheter, speciellt livsmedelsbutiker, kan arbeta förebyggande för att minska mängden matavfall och förpackningsavfall. Prissänkningar och samverkan med sociala verksamheter och frivilligorganisationer är exempel på upplägg som kan användas.

Enligt avfallsförordningen ska matavfall sorteras ut separat och förvaras skilt från annat avfall. I detta ingår:

  • biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall
  • ätlig olja eller
  • liknande flytande ätligt fett

Regler för flytande matavfall - ej fett

Flytande matavfall såsom. kaffe, te, mjölk och juice är undantagna från kravet om obligatorisk utsortering och insamling. Även om det inte finns krav på separat insamling ska däremot förpackningarna som innehåller denna typ av matavfall tömmas och materialåtervinnas.

Tänk på att den här typen av flytande matavfall inte får spolas ner i avloppet eftersom detta kan orsaka stopp och förstöra ledningarna.

Livsmedelsbutiker med annat flytande matavfall kan hantera det med
en sluten matavfallstank.

Det bästa är såklart att arbeta med att minska mängderna flytande matavfall som uppkommer från livsmedelsbutiker. 

Möjlighet till dispens

Har ni inte möjlighet att tömma matavfallsförpackningar i butiken finns det möjlighet att söka dispens hos miljöförvaltningen. Om ni har fått dispens från att tömma förpackningar, hämtas det som restavfall av oss.

Vill ni skicka förpackat matavfall till en behandlingsanläggning som separerar matavfallet från förpackningen? Även då behövs en godkänd dispens från miljöförvaltningen. Det är för att behandlingsanläggningarna som tar emot förpackat matavfall bara kan hantera matavfallet. Förpackningarna kan inte återvinnas utan går till förbränning.

Se mer information på miljöförvaltningens sida: tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/avfallshantering/forpackningsavfall/