Till sidans huvudinnehåll

Vanligaste frågorna om fettavskiljare

Fett som spolas ner i avloppet stelnar och fastnar i avloppsledningarna. Detta kan ge stopp i avloppet i fastigheten eller i de gemensamma avloppsledningarna. Kostsamma problem för din fastighetsägare och för det kommunala ledningsnätet. Därför är det viktigt att verksamheter såsom restauranger, storkök och caféer hanterar fettet på rätt sätt.

Hur fungerar en fettavskiljare?

Behållaren är fylld med vatten, vilket gör att fettet som är lättare än vattnet flyter upp till ytan. Därefter kan fettpartiklarna separeras och sorteras ut. Tyngre partiklar som matrester sjunker till botten och sorteras som matavfall.

Vad ingår i en tömning?

Tömning innebär att fettavskiljaren töms helt på vatten, fett och slam. Därefter spolas behållaren ur av tömningspersonalen, men fyllning av nytt vatten ingår inte då det tar väldigt lång tid att fylla behållaren igen.

Du ansvarar själv för att fylla behållaren med nytt vatten efter tömning.

Hur hanteras fett från frityr?

Frityrolja och matfetter hanteras i separata kärl eller fat. Fettavskiljaren klarar inte av att hantera stora mängder fett.

Hur ofta ska fettavskiljaren tömmas?

Den behöver tömmas en gång i månaden för att kunna bevara full funktion och fett inte ska läcka ut i avloppsnätet och skapa problem.