Till sidans huvudinnehåll

Sortera matavfall i restaurang och storkök

I restauranger och storkök hanteras stora mängder mat. Därmed blir även mängden matavfall större än i ett hem. Därför är sorteringsinstruktionerna lite annorlunda jämfört med dem för hushållen.

Grundprincipen är enkel. Endast sådant som anses vara mat kan bli matavfall. Men det bästa du kan göra är att se till att maten blir uppäten och inte slängs i onödan.

Exempel på matavfall

 • Skal från grönsaker, frukt (max 10 kg fallfrukt)
 • Bröd, pasta, ris
 • Tillagat kött och fisk
 • Teblad, tepåsar, kaffesump, filter och ofärgat hushållspapper

OBS!
Glöm inte att kaffesump från kaffemaskiner också är matavfall.

Kom ihåg att ta bort förpackningen. Plast och annat förpackningsmaterial förstör rötningsprocessen och ska inte finnas med i det som blir gödsel till odlingar.

Detta kan INTE sorteras som matavfall i restaurangköket

Eftersom matavfallet rötas för att bli biogas och biogödsel så kan du inte lägga till exempel jord i matavfallet. Jorden försämrar rötningsprocessen.

Här är några fler exempel på saker som inte ska läggas i matavfallet:

 • Bioplastpåsar, komposterbara påsar eller plastpåsar
 • Blommor, ört- och salladskrukor
 • Disktrasor
 • Förpackad mat
 • Glass-/ät-/grillpinnar
 • Jord
 • Servetter med tryck/färg
 • Smörpaket
 • Snus, fimpar, aska
 • Snören, handskar
 • Stearinljus
 • Stora mängder skaldjurs- och äggskal*
 • Stora köttben*
 • Vinkorkar, kapsyler

* Stora köttben kan inte rötas. Stora mängder skaldjursskal och äggskal stoppar rötningsprocessen.

Tips vid sortering av matavfall i restaurang

 • Vid beredningsplats och disk är det bra att ha små plastkärl/hinkar som töms i de större kärlen.
 • Papperssäcken som medföljer placeras i kärlet. Häll därefter matavfall direkt i kärlet från till exempel en hink.
 • Fyll inte kärlen helt utan lämna minst 25 centimeter från ovankanten på kärlet. Kärlen får maximalt väga 60 kilo.
 • Förvara kärlen så svalt som möjligt och placera dem långt in i rummet för att undvika att annat än matavfall slängs i dem.
 • Kärlen bör spolas ur och rengöras regelbundet så att de hålls rena och fräscha. Det finns många aktörer som ni kan köpa tjänsten av om ni inte gör det själva.
 • Kärl med felsorterat matavfall hämtas inte. Lägg över det som är felsorterat i de vanliga avfallskärlen eller beställ en extra hämtning som restavfall.

Vi har även A3-affischer med sorteringsinstruktion för restauranger. Ladda ner affischer på länken.