Till sidans huvudinnehåll

Därför är det bra att sortera matavfallet i flerbostadshus

Genom att matavfallssortera hjälper ni till att göra Stockholm till en klimatsmart och fossilbränslefri stad. Dessutom är matavfallshämtning kostnadsfri för flerfamiljshus om det finns goda hämtförhållanden och om matavfallet hämtas en gång i veckan.

40 procent av det som hamnar i avfallspåsen är matavfall. Om matresterna och potatisskalen istället sorteras ut kan de behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel. 

Biogasen används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar i stället för bensin och diesel. Det minskar utsläppen av kväveoxider och andra skadliga partiklar i luften.

Biogödsel används som växtnäring till åker- och skogsmark. Genom att gödsla med biogödsel återförs näring och humus till kretsloppet. När man byter ut konstgödsel minskar behovet att till exempel bryta fram fosfor som är en ändlig resurs. Kväve som också finns naturligt i biogödslet är mycket energikrävande att framställa.

Några räkneexempel:

  • På fem kilo matavfall kan en personbil köra nästan en mil.
  • En familjs potatisskal från sex middagar räcker för biogödsel till potatisodling av en påse chips för en kvälls fredagsmys.
  • Matavfallet från 3 000 personer räcker för att köra en stadsbuss i ett helt år.
  • Om alla 2,3 miljoner som bor i Stockholms län sorterade ut sina bananskal under ett års tid skulle det resultera i tillräckligt med biobränsle för en buss att åka fyra varv runt jorden.

Det bästa du kan göra är att äta upp maten!

Kan du minska mängden mat som slängs gör du extra stor miljönytta. Cirka 35 procent av alla matrester kastas helt i onödan! Så tänk efter redan innan du handlar mat vad du verkligen behöver så att inte mat slängs bara för att vi inte hinner äta upp den i tid.

Vad kostar det?

Matavfallshämtning är kostnadsfri om det finns goda hämtförhållanden och om hämtfrekvensen är en gång i veckan. Tillägg för dragavstånd över 10 meter och tätare hämtning tillkommer.

Ni som ansvarar för flerfamiljshus kan välja viktbaserad taxa för ert restavfall om era hämtförhållanden tillåter detta. Det innebär att avgiften påverkas av vikten på det avfall som de boende i fastigheten faktiskt slänger, istället för att avgiften styrs av kärlets storlek. Du som fastighetsägare kan därmed sänka er kostnad för sophämtningen om dina boende sorterar ut matavfall och förpackningar för återvinning.

Se årets taxa för mer information.

Att matavfallssortera är bra både för miljön och din ekonomi!

Avfallstaxa

Mer om matavfall

Tekniska lösningar för matavfallsinsamling

Vilken lösning som passar er bäst beror självklart på hur er fastighet ser ut och antal hushåll med mera.

Det är obligatoriskt att sortera ut matavfallet

Nu ska alla sortera ut matavfallet. Här är viktiga fakta kring obligatoriet.

Matavfallskvarn – nya regler

Från den 1 januari 2024 är avfallskvarn som går direkt till avloppet inte längre ett godkänt sätt att sortera matavfall. Detta efter ett beslut av regeringen.

Olika typer av matavfallspåsar

Vi har tre olika påsar som används i olika insamlingssystem. Det är viktigt att använda rätt påse.

Se alla artiklar inom det här ämnet