Till sidans huvudinnehåll

2024 tar kommunerna över insamlingen av förpackningsavfall från hushållen

Kommunerna ska ta över insamlingen av hushållens förpackningsavfall första januari 2024. Vi arbetar nu för fullt med att planera för hur detta kan göras på ett så bra sätt som möjligt för stockholmarna.

Det finns stora utmaningar, framförallt i city, för att kunna genomföra fastighetsnära insamling men vi ser också fram emot att kunna ta ett helhetsgrepp om hushållens avfall.

Regeringen beslutade i juli 2022 om nya regler för förpackningsinsamlingen. Beslutet innebär att:

  • kommunerna år 2024 tar över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushållen,
  • så kallad fastighetsnära insamling ska införas senast 1 januari 2027,
  • förpackningsproducenterna ska fortfarande vara de som betalar och ansvarar för att förpackningsavfallet återvinns,
  • från 2026 ska staden även samla in samma sorters förpackningsavfall på större populära platser utomhus, som till exempel torg och parker av viss storlek och
  • plastförpackningar ska samlas in separat på fler platser utomhus.

Regeringen har samtidigt beslutat om förenklingar för verksamheternas hantering av sitt förpackningsavfall. De kommer att kunna lämna detta gratis och utan volymbegränsningar på mottagningsstationer i hela landet.

Naturvårdsverket har uppdraget att följa upp och utvärdera systemets införande och utveckling i nära dialog med de centrala aktörerna.

Hur kommer detta att påverka stockholmarna?

Arbetet har nu börjat i alla kommuner med att planera för hur detta ska kunna genomföras på ett bra sätt. I Stockholm har vi stora utmaningar i de centrala delarna av staden att kunna införa fastighetsnära insamling eftersom det är trångt om yta. Många kommer att behöva samarbeta för att hitta lösningar som fungerar i praktiken. Men hur dessa lösningar kommer att se ut vet vi inte i detta läge.

De fastigheter som redan nu har fastighetsnära insamling av förpackningar i eller vid sina fastigheter kommer från 1 januari 2024 få materialet insamlat av samarbetspartners till oss. Hur exakt övergången kommer att se ut är inte klart ännu men här kommer vi att uppdatera informationen löpande under året.

Vi ser positiv på att få ta över insamlingsansvaret då det blir lättare för oss att hantera alla fraktioner samtidigt som det blir lättare för stockholmarna när det bara är en part som ansvarar för all insamling av hushållens avfall.

Nyheter och information om förpackningsinsamlingen

Hämtning av förpackningar i flerbostadshus

Fram till årsskiftet är det FTI som ansvarar för denna tjänst. Från 1 januari 2024 tar vi över insamlingsansvaret.

Tips för er som redan har FNI

Här kan du läsa vad som gäller för er som redan har FNI och vad ni behöver tänka på inför årsskiftet.

Nya regler för förpackningsinsamlingen

Regeringen har beslutat att kommunerna får ansvar för insamlingen av hushållens förpackningsavfall från 2024.

Se alla artiklar inom det här ämnet