Till sidans huvudinnehåll

2024 tar kommunerna över insamlingen av förpackningsavfall från hushållen

Kommunerna har tagit över insamlingen av hushållens förpackningsavfall första januari 2024.

Det finns stora utmaningar, framförallt i city, för att kunna genomföra fastighetsnära insamling men vi ser också fram emot att kunna ta ett helhetsgrepp om hushållens avfall.

Regeringen beslutade i juli 2022 om nya regler för förpackningsinsamlingen. Beslutet innebär att:

  • kommunerna år 2024 tar över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushållen,
  • så kallad fastighetsnära insamling ska införas senast 1 januari 2027,
  • förpackningsproducenterna ska fortfarande vara de som betalar och ansvarar för att förpackningsavfallet återvinns,
  • från 2026 ska staden även samla in samma sorters förpackningsavfall på större populära platser utomhus, som till exempel torg och parker av viss storlek och
  • plastförpackningar ska samlas in separat på fler platser utomhus.

Regeringen har samtidigt beslutat om förenklingar för verksamheternas hantering av sitt förpackningsavfall. De kommer att kunna lämna detta gratis och utan volymbegränsningar på mottagningsstationer i hela landet.

Naturvårdsverket har uppdraget att följa upp och utvärdera systemets införande och utveckling i nära dialog med de centrala aktörerna.

Hur påverkar detta stockholmarna?

De fastigheter som redan nu har fastighetsnära insamling av förpackningar i eller vid sina fastigheter får från 1 januari materialet insamlat av samarbetspartners till oss. 

Nu när vi tagit över det befintliga systemet med återvinningsstationer och insamling av förpackningar från miljörum,  som redan har insamling, kan vi börja arbeta framåt. I Stockholm har vi stora utmaningar i de centrala delarna av staden att kunna införa fastighetsnära insamling eftersom det är trångt om yta. Många kommer att behöva samarbeta för att hitta lösningar som fungerar i praktiken. Men hur dessa lösningar kommer att se ut vet vi inte i detta läge.

Vi ser positiv på övergången då det blir lättare för oss att hantera alla fraktioner samtidigt som det blir lättare för stockholmarna när det bara är en part som ansvarar för all insamling av hushållens avfall.

Det är fortfarande producentorganisationerna som ansvarar för återvinningen av materialet.

Information om förpackningsinsamlingen

Återvinningsstationer

Återvinn förpackningar och tidningar på en återvinningsstation. Hitta din närmaste här. Om det är skräpigt eller fullt kan du felanmäla stationen.

Godkända företag för insamling

1 januari tog vi över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall i Stockholm. Har ni i er fastighet insamling av förpackningar så måste ni säkra att den leverantör ni har valt är godkänd av oss.

Hämtning av förpackningar i flerbostadshus

Fram till årsskiftet är det FTI som ansvarar för denna tjänst. Från 1 januari 2024 tar vi över insamlingsansvaret.

Tips för er som redan har FNI

Här kan du läsa vad som gäller för er som redan har FNI och vad ni behöver tänka på nu när kommunerna tagit över ansvaret för insamlingen.

Se alla artiklar inom det här ämnet