Till sidans huvudinnehåll

Sveriges första vattenverk

Skanstullsverket låg vid Årstaviken och var Stockholms och Sveriges första vattenverk

När Skanstullsverket stod klart 1861 bestod det av ett intag från Årstaviken, tre filterbassänger, en pumpbrunn samt ett maskinhus med bland annat fyra ångpannor och två pumpmaskinerier.

Redan någon månad efter att verket tagits i bruk kunde man konstatera att dess långsamfilter, med en sammanlagd yta på nästan 1 600 kvadratmeter, fungerade bra. I slutet av sommaren var vattnet i Årstaviken fullt av alger, men vattnet som pumpades ut till stockholmarna var ändå helt klart.

Vattenreservoaren

I Årstalunden, på den plats Södersjukhuset ligger idag, låg vattenreservoaren. Den rymde 5 000 kubikmeter vatten och var kopplad till huvudledningen i Götgatan.

Fyra gånger om dygnet fick en man från vattenverket gå till reservoaren för att läsa av vattennivån. 15 år senare köpte man in elektriska vattenståndsmätare som via vattenverkets egen telegraflinje förde över värdena.

Vatten konsumtionen ökar

Till en början användes inte mer vatten i staden än att det räckte att verkets pumpar kördes mellan två till tre gånger per vecka, men allt eftersom stockholmarna insåg nyttan av vattenledningen ökade förbrukningen av vatten snabbt. Ledningsnätet växte och fler och fler fick tillgång till vatten.

Läs mer om...

Så fick Stockholm kranvatten

Idag har vi svårt att föreställa oss förhållandena i en snabbt växande stad under 1800-talet. Stockholm var omgivet av vatten, som mer och mer smutsades ner av avfall från gator, hushåll och hantverkerier. Vid bryggorna

Sveriges första vattenverk

Skanstullsverket låg vid Årstaviken och var Stockholms och Sveriges första vattenverk

En stad med vattenledning

Den 1 juli 1861 öppnades vattenledningen för allmänheten.

Se alla artiklar inom det här ämnet