Till sidans huvudinnehåll

Våra servicemål för vatten

Våra servicemål tydliggör vilka förväntningar du kan ha på kommunalt vatten och avlopp inom Stockholms stad och Huddinge kommun.

Dricksvatten

Vårt mål är att leverera ett dricksvatten som alltid är tjänligt enligt Livsmedelsverkets krav i dricksvattenföreskrifterna, SLVFS 2001:30. Här föreskrivs att dricksvattnet ska vara hälsosamt och rent. Varje år tar vi fler än 1 000 vattenprover i kundernas tappkranar för att säkerställa den höga kvaliteten.

Akut vattenläcka

Vid akut vattenläcka som uppstår på ledningsnätet bör kunderna i normala fall ha vatten åter (i kranen) inom åtta timmar på dagtid (ordinarie kontorstid) eller tio timmar på övrig tid (jourtid, dygnet runt, året om).

Utan vatten vid avstängning

Om kunderna blir utan vatten vid en större vattenavstängning försöker vi ge möjlighet att hämta vatten från ett tappställe.

Avloppsstopp

Vid ett avloppsstopp bör stoppet vara avhjälpt inom fyra timmar om det inträffar under ordinarie arbetstid och efter sex timmar om det inträffar efter ordinarie arbetstid.

Om servicemålen inte uppfylls

Om inte servicemålen kan hållas så undersöker vi vad som inträffat för att kunna förklara och snarast rätta till om något gått fel. Ambitionen är att ge den service som utlovats. Någon motprestation i form av ekonomisk ersättning ges inte.