Till sidans huvudinnehåll

Utbyggnad av Sicklaanläggningen

Sicklaanläggningen ligger insprängt i berget under Hammarbybacken. Anläggningen ska byggas till. 530 000 m³ fast berg sprängs ut för en anläggning som ska rymma grovrening, sandfång samt försedimentering.

Start:
2019
Förväntas klart:
2028
Plats:
Sicklaanläggningen under Hammarbybacken
Område:
Skarpnäck

Vad?

Sicklaanläggningen är en del av Henriksdals reningsverk. Anläggningen ska byggas till och moderniseras. Den nya anläggningen ska rymma grovrening, sandfång och försedimentering.

Varför?

Avloppsvattnet från Västerort och Söderort ska här genomgå de första reningsstegen. Därefter leds det vidare till Henriksdal för att renas med den nya reningstekniken.

Nuläge

Sprängningsarbetet beräknas vara helt klart våren 2023. Byggarbeten har påbörjats inne i anläggningen. En kilometer av avloppstunneln är utsprängd, markarbeten pågår.

Det här bygger vi i Sicklaanläggningen

 • Ny inloppstunnel från Bromma 
 • Ny pumpstation för att hantera mer avloppsvatten
 • Ny grovrening, som inkluderar silgaller (hålplåtsilar), sandfång samt rens- och sandtvätt.
 • Ny försedimentering med kemisk fällning i bassänger.
 • Mottagningsstationer och tankar för kemikalier.
 • Utrustning för att minska lukt 
 • Ny teknikbyggnad
 • Ny personalbyggnad

En kilometer av den nya avloppstunneln

Vi bygger en kilometer av den nya avloppstunneln från Sicklaanläggningen.

Så här långt har vi kommit

Storymap hela(2).jpg

Tidplan

 

Sprängningsarbeten arbeten för den nya anläggningen i berget. 

 

 

Parallellt med de sista sprängningsarbetena har betongarbetena startats inne i anläggningen för: 

 • Försedimentering bestående av 10 bassänger
 • Grovrening: Renssilning och sandfång, fläktrum, blåsmaskinrum, mm.
 • Bromma pumpstation:
 • Teknikbyggnad
 • Personalbyggnad

När bygg- och betongarbetena är klara, ska installationen av all utrustning och teknik som behövs för att anläggningen ska fungera påbörjas i alla delar, det vill säga:

 • Försedimentering bestående av 10 bassänger
 • Grovrening: Renssilning och sandfång, fläktrum, blåsmaskinrum, mm.
 • Bromma pumpstation:
 • Teknikbyggnad
 • Personalbyggnad

2027 tas Sicklaanläggningen delvis i drift. 

2028 ska anläggningen vara i full drift.

För dig som bor nära

Om du blir störd av våra arbeten ska du kontakta oss. Vi kommer då ut till dig och gör mätningar på plats. 

Grundregeln är att vi erbjuder ersättningsboende om du får mer än 45 dBA inomhus under mer än en veckas tid. Du kan också ha rätt till tillfällig vistelse dagtid om du jobbar  hemma eller har ett jobb som gör att du behöver sova dagtid.

Ersättningsboende kan vara lägenhetshotell eller andra lägenheter.

När vi spränger anpassar vi våra salvor efter omgivningen. Vibrationsmätare finns uppsatta på flera ställen runt sprängplatsen. Varje byggnad i närheten av sprängplatsen har ett riktvärde för vibrationer som inte får överstigas. Varje sprängsalva mäts noga för att inga värden ska överskridas.

I sättningskänsliga områden mäter vi hela tiden grundvattennivån för att se att inga skadliga sänkningar av grundvattnet sker. Sättningsmätningar på byggnader i området görs flera gånger per år.

Placera ömtåliga saker säkert!

När vi spränger i ditt område kan du känna vibrationer i ditt hus. Se över ditt hem så att ömtåliga saker inte står långt ut på hyllor. Kontrollera att du har säkra krokar till tavlor och annat. Du ansvarar själv för att ha satt upp och placerat ömtåliga föremål på ett ändamålsenligt sätt.

Ersättning vid skador

Det är ovanligt att skador inträffar på grund av sprängningar. Men om det skulle uppstå en skada som du misstänker beror på våra arbeten kan du anmäla det till oss  och ansöka om ersättning.

När vi tagit emot din anmälan skickar vi den vidare till ett oberoende besiktningsföretag. De gör en bedömning av sambandet mellan våra arbeten och den anmälda skadan. Därefter fattas ett beslut av en skadeståndsgrupp på Stockholm Vatten och Avfall. Beslut och underlag skickas sedan till dig.

Skadeanmälan till Stockholm Vatten och Avfall

Skicka ett mejl till framtidensavloppsrening@svoa.se 

I mejlet ska du ha med uppgifter om

 • Namn
 • Adress
 • Våning (om flerfamiljshus)
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Beskrivning av skadan, gärna med bifogade bilder.

SMS innan sprängning

Du kan få aviseringar via SMS eller e-post cirka 30 minuter innan vi spränger: Anmäl dig via länken.

Omgivningskontroll vid sprängningar

Om vi behöver spränga i ett område gör vi alltid en riskanalys och byggnader i påverkansområdet besiktas av ett oberoende besiktningsföretag.

Buller vid sprängningsarbete

När man borrar och spränger i berg kan det både höras och kännas av personer som befinner sig i närheten. Vi måste följa de riktlinjer som finns för buller.