Till sidans huvudinnehåll

Kontakta oss

Felanmäl vatten och avlopp

Kontakta oss om du upptäcker akuta vattenläckor eller stopp i avloppet i Stockholm och Huddinge. Vi har jour dygnet runt, alla dagar.

Felanmäl utebliven sophämtning

Har vi inte hämtat ditt avfall den dag vi lovat? Kontakta oss för att göra en reklamation.

Återvinningsstationer

Återvinn förpackningar och tidningar på en återvinningsstation. Hitta din närmaste här. Om det är skräpigt eller fullt kan du felanmäla stationen.

Kontakta kundtjänst

Kontakta kundtjänst för frågor om din faktura och ditt abonnemang eller allmänna frågor om vatten, avlopp och sophämtning.

Karriär

Lediga jobb

Lediga tjänster hos oss just nu.

Det här får du hos oss

Vi söker ständigt efter den vassaste kompetensen och erbjuder ett hållbart arbetsliv där utvecklingsmöjligheter och en god arbetsmiljö är viktiga delar.

Student

Som Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag är det viktigt för oss att tänka nytt och hitta nya innovativa lösningar. I detta arbete är du som student otroligt viktig.

Detta är Stockholm Vatten och Avfall

Om oss

Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag. Verksamheten berör varje dag 1,5 miljoner invånare och företag i Stockholmsområdet. Vårt arbete sker i enlighet med ägardirektiv samt vår

Organisation

Stockholm Vatten och Avfall AB ägs till 100 procent av Stockholms Stadshus AB. Stockholm Vatten och Avfall AB äger 98 procent av aktierna i Stockholm Vatten AB och Huddinge kommun två procent. Holdingbolaget äger 100

Årsredovisning och hållbarhetsrapport

Här hittar du vår senaste års- och hållbarhetsredovisning.

Upphandlingar

Hitta våra pågående och planerade upphandlingar för vår verksamhet.

Hållbar utveckling

Som Sveriges största vatten- och avfallsbolag, har vi ett extra stort ansvar i hållbarhetsfrågor.

Våra viktigaste hållbarhetsområden

För att kunna arbeta målinriktat med hållbarhet krävs att vi fokuserar på våra allra viktigaste hållbarhetsfrågor. Det ger möjlighet att styra våra resurser dit där de gör mest nytta.

Rapporter och planer

Rapporter

På dessa sidor hittar du rapporter som är skrivna av både medarbetare på Stockholm Vatten och Avfall och examensarbeten.

Forskningsprojekt

Här kan du läsa mer om aktuella forskningsprojekt som vi driver eller deltar i just nu.

Lär dig mer om

Fakta om vatten

Kontrolleras vattnet på helgen? Vem ser till att jag får varmvatten? Vilken hårdhetsgrad har vattnet? Och vilket pH-värde har det? Det och annan fakta om vårt kranvatten har vi samlat i den här artikeln.

Ta hand om dagvattnet

Regn- och smältvatten som rinner på marken kallas dagvatten. Tar vi hand om dagvattnet och undviker att förorena det så blir våra sjöar och vattendrag renare. Vad kan du göra och vad gör vi?

Vår skolsajt

Vill du lära dig om vatten, avfall och miljö? På vår skolsajt hittar du bland annat sagor, mysterier, övningar och filmer. Hur kommer vattnet till kranen? Vad händer när du spolar i toaletten? Och hur fungerar vår

Kunskap

Hur kontrolleras vårat dricksvatten? Hur kan vattnet användas på ett hållbart sätt? Det och mycket mer kan du läsa om här.

Se alla artiklar inom det här ämnet