Till sidans huvudinnehåll

Förskola

Förskola

Lärorik saga och roliga övningar

laroplanen11228
Läroplanen
 • Koppling till läroplanen för förskolan

  I vårt skolmaterial får du och barnen på förskolan lära er mer om hur det här med kranvatten och avloppsvatten fungerar i en stor stad som Stockholm, samt hur vi tillsammans kan vara rädda om vattnet. Ni får också lära er hur ni sorterar era sopor rätt och hur soporna kan återvinnas som något nytt.

  Vårt mål är att barnen ska inse att deras beteende har stor betydelse för vår miljö - och självklart att de ska vilja hjälpa till.

  Förskolans uppdrag

  Förskolan har ett uppdrag att ge eleverna ett miljöperspektiv och ge dem verktyg för att förstå hur deras egen livsstil har betydelse.

  Så här står det i läroplanen för förskolan (Lpfö 98) under rubriken Förskolans uppdrag:

  Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.

  Mål

  Vår förhoppning är att det här materialet och dess övningar ska kunna fungera som ett stödjande material i arbetet med miljöfrågor i förskolan.

  Materialet berör flera av målen i förskolans läroplan. Framför allt berörs följande mål:

  Normer och värden

  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

  Utveckling och lärande

  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Senast uppdaterad:

Experiment och övningar

Senast uppdaterad:

Filmer om vatten, avlopp och sopor

Senast uppdaterad: