Till sidans huvudinnehåll

Lämna avfall

Privatperson

Så här sorterar du A-Ö

Är du osäker på hur olika saker ska sorteras när du ska slänga dem? Här kan du läsa om hur olika slags avfall och material ska sorteras.

Olika material ska sorteras och lämnas på olika ställen. Klicka på en bokstav eller sök på ett ord via frisök så hjälper vi dig att sortera rätt.

Ny version av sorteringsguiden är på gång

Informationen i den här sorteringsguiden är inte är helt korrekt längre. Vi jobbar med en ny bättre version som publiceras runt årsskiftet 2023/2024.

Asbest

Mindre mängder tas emot på återvinningscentralerna i Bromma, Lövsta, Vantör och Östberga. Ej på Sätra återvinningscentral. Materialet ska packas i 0,20 mm byggplast eller motsvarande och tejpas igen tätt. Märk paketet med ordet Asbest eller använd Asbest-tejp. Packa in asbesten i paket så att de får plats i inkastet i containern. Bredden på inkasten i Bromma och Lövsta är 1,1 meter. På Vantör och Östberga är bredden på inkasten 1,7 meter. Större mängder Asbest hänvisas till deponierna.

Avfallskvarn

Från 1 januari 2024 är avfallskvarnar som går direkt till avloppet inte längre ett godkänt sätt att sortera matavfall. Detta efter ett beslut av regeringen. Avfallskvarnar sorteras som elektronik.
Läs mer om nya regler för avfallskvarnar.

Jord/sten och betong/tegel

Avlämning av jord/sten och betong/tegel är begränsad till 50 liter per dag på samtliga återvinningscentraler, bortsett från Lövsta återvinningscentral där vi tar emot max 2 kubikmeter per dag. Vi tar inte emot jord/sten och betong/tegel från företag och verksamheter.
Verksamheter och företag hänvisas till externa anläggningar.

Spillolja, samt diesel och bensin

Avlämning av spillolja är begränsad till 25 liter per behållare. Du kan ta med dig fler behållare. Vi tömmer ingen olja på återvinningscentralerna. Använd valfri behållare så länge den kan transportera innehållet på ett säkert sätt.
Oljefat tas inte emot om de inte är tomma och droppfria samt upphuggna.

Ordförklaring

Överbliven medicin lämnar du till närmaste apotek som säljer receptbelagda läkemedel.

Vi samarbetar med utvalda butiker för att underlätta för dig att lämna in miljöfarligt avfall och kosmetika. Elavfall kan du också lämna i butiker som säljer elprodukter.

Vissa typer av avfall som företag och verksamheter har ansvarar inte kommunen för att samla in. Exempel på sådant avfall är verksamhetsavfall. Vi har inte några insamlingsplatser för sådant avfall.

Alla företag och verksamheter är skyldiga att återvinna alla förpackningar och tidningar de använt. Men Återvinningsstationerna – som drivs av förpacknings och tidningsinsamlingen – är bara till för hushåll. Företag och verksamheter kan lämna in tidningar och förpackningar på ett antal mottagningspunkter.

Bor du i lägenhet kan din fastighetsvärd eller bostadsrättsförening erbjuda er boende grovsoprum/miljörum i mån av plats. Olika grovsoprum kan ha olika upplägg på vad du kan lämna där. Titta efter i ditt grovsoprum eller miljörum för att ta reda på vilka sorteringsmöjligheter du har i ditt hus. Har du frågor eller synpunkter på hur det fungerar i ditt hus hör du av dig till din fastighetsägare.

Mobila miljöstationen tar emot ditt miljöfarliga avfall och din småelektronik. Lastbilen kör enligt en bestämd turlista och den stannar på ett flertal platser i innerstaden och i ytterstaden. Den mobila miljöstationen tar endast emot elavfall upp till en mikrovågsugns storlek. Större elavfall är du välkommen att lämna på våra återvinningscentraler.

Turlista mobila miljöstationen

På återvinningscentralen kan du lämna grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall. Du kan också lämna föremål till som kan användas igen till återbruksdelen som finns på varje anläggning.

På återvinningsstationen lämnar du tidningar och förpackningar.