Till sidans huvudinnehåll

Lämna avfall

Privatperson

Så här sorterar du A-Ö

Är du osäker på hur olika saker ska sorteras när du ska slänga dem? Här kan du läsa om hur olika slags avfall och material ska sorteras.

Olika material ska sorteras och lämnas på olika ställen. Klicka på en bokstav eller sök på ett ord via frisök så hjälper vi dig att sortera rätt.

Ordförklaring

Överbliven medicin lämnar du till närmaste apotek som säljer receptbelagda läkemedel.

Vi samarbetar med utvalda butiker för att underlätta för dig att lämna in miljöfarligt avfall och kosmetika. Elavfall kan du också lämna i butiker som säljer elprodukter.

Vissa typer av avfall som företag och verksamheter har ansvarar inte kommunen för att samla in. Exempel på sådant avfall är verksamhetsavfall. Vi har inte några insamlingsplatser för sådant avfall.

Alla företag och verksamheter är skyldiga att återvinna alla förpackningar och tidningar de använt. Men Återvinningsstationerna – som drivs av förpacknings och tidningsinsamlingen – är bara till för hushåll. Företag och verksamheter kan lämna in tidningar och förpackningar på ett antal mottagningspunkter.

Bor du i lägenhet kan din fastighetsvärd eller bostadsrättsförening erbjuda er boende grovsoprum/miljörum i mån av plats. Olika grovsoprum kan ha olika upplägg på vad du kan lämna där. Titta efter i ditt grovsoprum eller miljörum för att ta reda på vilka sorteringsmöjligheter du har i ditt hus. Har du frågor eller synpunkter på hur det fungerar i ditt hus hör du av dig till din fastighetsägare.

Mobila miljöstationen tar emot ditt miljöfarliga avfall och din småelektronik. Lastbilen kör enligt en bestämd turlista och den stannar på ett flertal platser i innerstaden och i ytterstaden. Den mobila miljöstationen tar endast emot elavfall upp till en mikrovågsugns storlek. Större elavfall är du välkommen att lämna på våra återvinningscentraler.

Turlista mobila miljöstationen

På återvinningscentralen kan du lämna grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall. Du kan också lämna föremål till som kan användas igen till återbruksdelen som finns på varje anläggning.

På återvinningsstationen lämnar du tidningar och förpackningar.

Ansvaret för stationerna har FTI - Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Det är till dem du gör en felanmälan vid nedskräpning eller om behållaren är full.