Till sidans huvudinnehåll

Resursutvinning Stockholm

Nu bygger vi eftersorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm i Högdalen, i södra Stockholm. Med modern teknik kommer den att separera matavfallspåsar men också plast och metall som av misstag hamnat i restavfallet.

Start:
2022
Förväntas klart:
2024
Plats:
Högdalens industriområde, Selaövägen 17
Område:
Enskede-Årsta-Vantör

Vad?

Vi bygger anläggningen Resursutvinning Stockholm. Med modern teknik kommer den att separera matavfallspåsar men också plast och metall som av misstag hamnat i restavfallet.

Varför?

De fastigheter som hittills inte haft möjlighet att sortera matavfall kan nu göra det.

Om Resursutvinning Stockholm

Alla hushåll har inte samma möjligheter att sortera ut matavfall. Stockholm Vatten och Avfall bygger därför en ny anläggning för eftersortering – Resursutvinning Stockholm. Hit kommer matavfallet, som sorterats i en grön plastpåse i hemmen. Modern teknik läser av färgen och sorterar ut matavfallspåsen från övriga soppåsar så att matavfallet kan omvandlas till fossilfri biogas och biogödsel till jordbruk. Även plast och metall som av misstag hamnat i restavfallet kommer att separeras. 

Läs mer om matavfallssortering i grön plastpåse

För avfallsansvariga till fastigheter med 240-literssäck för sitt restavfall eller med sopsug utan separat inkast för matavfall: Beställ hämtning av matavfall i grön plastpåse här

HR-248543.webp

Minskat klimatavtryck

Sortering är grunden till återvinning av värdefulla material och produktion av fossilfritt drivmedel, biogödsel och fjärrvärme. Det minskar utsläpp, sparar resurser och är en av de viktigaste bitarna i strävan att nå stadens miljömål.

Med modern teknik hjälper Resursutvinning Stockholm till att minska vårt klimatavtryck. Vi räknar med att anläggningen bidrar till en minskning av stadens koldioxidutsläpp på cirka 32 700 ton per år. Om alla stockholmare gör sitt och sorterar hemma så kan vi tillsammans göra skillnad.

Tidplan

Utredningar och planprocess

Byggstart februari 2022

Anläggningen byggs upp utvändigt och därefter tar installationsarbetena vid.

Under sommaren 2024 driftsätts och testkörs anläggningen.

Hösten 2024 beräknas anläggningen tas i drift.

Kontakt

Stockholm Vatten och Avfall

Lars Nyquist

Projektchef för bygget av anläggningen

E-post: lars.nyquist@extern.svoa.se

Stockholm Vatten och Avfall

Samordningsenheten

Frågor gällande matavfallsinsamling

E-post: samordning@svoa.se