Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Ekerö

Lovön: Ny huvudvattenledning

Vi planerar att bygga en cirka 5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovö vattenverk till Drottningholmssundet. Ledningen är en av ca 20 delsträckor och en viktig del i det stora pusslet att trygga leveransen av mer dricksvatten. Byggstart är planerad till 2026.

Karta SFV-L Lovön.png

Huvudvattenledningen kommer att läggas ner i marken på Lovön. 

Den nya ledningen behövs för att kunna leverera mer dricksvatten till Stockholmsområdet. När den är klar kommer det också att bli möjligt att renovera de gamla huvudvattenledningarna från Lovö vattenverk, ledningar som byggdes i mitten på 1900-talet.

Ledningen är en viktig del i Stockholms framtida vattenförsörjning. 

Just nu arbetar vi med utredning, planering och projektering samt undersökningar. Byggstart är planerad till 2026.

Rör_klipp1.jpg

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

För att kunna möta framtidens utmaningar har vi tagit ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning. Fram till 2050 kommer vi systematiskt bygga ut, modernisera och renovera våra två vattenverk i Lovö och Norsborg, våra 11 vattentorn och huvudvattenledningsnätet. Totalt ska ett 100-tal åtgärder och en mängd stora strategiska vägval genomföras.

Zilan Ciftci

Projektledare

Telefon: 079-3331039

E-post: zilan.ciftci@extern.svoa.se

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi tar ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning för att kunna möta framtidens utmaningar.

Vi rustar upp Stockholms vattenledningsnät

Dricksvattenledningarna mellan vattenverken och vattentornen, behöver rustas upp. Cirka 5 mil nya ledningar ska byggas.

Vattenledningar: Planerade och pågående projekt

Ny huvudvattenledning i Drottningholmssundet

Ekerö: Genom Drottningholmssundet bygger vi en 1,5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovön till Kärsön. Byggstart 2022.

Ny huvudvattenledning Norsborg-Alby

Botkyrka: Vi planerar en ca 4 kilometer lång huvudvattenledning från Norsborgs vattenverk till Alby. Byggstart tidigast 2024.

Ny huvudvattenledning i Skarpnäck

Vi ska trygga leveransen av dricksvatten genom att bygga en ny huvudvattenledning i mellan Kyrkogårdsvägen och Flatenvägen.

Ny huvudvattenledning Källbrink-Långsjön

Huddinge: Vi planerar en ca 3 kilometer lång huvudvattenledning från Källbrink till Långsjön via Snättringe i Huddinge. Byggstart 2024.

Lovön: Ny huvudvattenledning

Ekerö: Vi planerar en ca 5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovö vattenverk till Drottningholmssundet. Byggstart 2026.