Till sidans huvudinnehåll

Avgift för sophantering villa

Avgift för sophantering villa

Allmänt

Senast uppdaterad:

Avfallstaxa 2021

sophamtningsavgifter-202117625
Sophämtningsavgifter 2021
 • Avgift i kronor per år och behållare inklusive moms

  Sophämtningsavgifter 2021

  Priserna nedan är inklusive moms.

  Hämtning1 4:e vecka2 14:e dag Varje vecka Matavfall3
  Grundavgift kr/år 1 000:- 1 000:- 1 000:-
  Hämtningsavgift kr/år 373:- 1 038:- 2 600:-  
  Rörlig avgift kr/kg 1:75:- 1:75:- 1:75:-

  1 Ett genomsnittligt villahushåll i Stockholm slänger ca 10 kg hushållssopor, varav ca 4 kg är matavfall, per vecka.
  2 Var 4:e vecka endast i kombination med matavfallshämtning eller matavfallskvarn.
  3 Matavfallshämtningen är kostnadsfri för småhus. Hämtning sker i 140-liters kärl var 14:e dag. Hämtningen kan ske annan dag än ordinarie sophämtning. Du kan dela matavfallskärl med en granne.

  Hämtning av trädgårdsavfall

  Abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall varannan vecka under perioden 1 april - 31 oktober. Inklusive moms.

  Tjänst Pris
  Säsongspris, 1 april - 31 oktober 1 175:-

  Om du hade abonnemang för trädgårdsavfall 2020 och avslutade ditt abonnemang och sedan startar ett nytt abonnemang våren 2021 tillkommer en utkörningsavgift på 625 kr inkl. moms för ditt nya kärl.

  För nya kunder, som inte hade abonnemang för trädgårdsavfall 2020 är kärlutställningen gratis.

  Vid behov av extrahämtning under säsong kan man beställa det för 375 kr per gång.

  Övriga priser 2021

  Priserna nedan är inklusive moms.

  Tjänst Pris
  Hämtning-betald-säckar, 10 st á 125 liter 625:-
  Extrahämtning, ordinarie sopkärl 375:- /gång + vikten i kärlet
  Extrahämtning, matavfall, juni-augusti 62,50:- /gång
  Extrahämtning, matavfall, september-maj 125:- /gång
  Bomkörning, matavfall 187,50:-/gång
  Hämtning, extra säckar:  

     – i samband med ordinarie hämtning

  750:- /påbörjad m3

     – annan dag

  375:- /gång + 750:- /påbörjad m3
  Byte av kärlstorlek4 375:-
  Omfakturering, delning av faktura 375:-
  Hämtning av farligt avfall/mindre elavfall5 125:-

  4 Ett kärlbyte per kalenderår är kostnadsfritt.
  5 Max 10 kg, förpackat i två papperskassar alt. i storlek upp till en mickrovågsugn. Lämnas i hela förpackningar som är uppmärkta med innehåll. I januari och juli kan en kostnadsfri hämtning beställas.

Senast uppdaterad:

Fakturering

Senast uppdaterad:

Fastighetsägarens ansvar

Senast uppdaterad:

Vanliga frågor

Senast uppdaterad: