Till sidans huvudinnehåll

Tjänstegaranti för sophämtningen

Vår tjänstegaranti för sophämtning beskriver vad du som har ett abonnemang för sophämtning kan förvänta dig av oss. Om vi brister i vårt uppdrag har du rätt till kompensation i enlighet med tjänstegarantin.

Följande tjänster omfattas av tjänstegarantin

  • Säck och kärl (detta omfattar restavfall/soppåse, exklusive matavfall)
  • Bottentömmande kärl
  • Fettavskiljare

I vår tjänstegaranti lovar vi att

  • Hushållsavfallet/restavfallet hämtas på utsatt dag i enlighet med överenskommet intervall och vald behållare. Hämtstället ska uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på god arbetsmiljö.
  • Hushållsavfallet/restavfallet hämtas efter klockan 06:00 men före klockan 22:00 på utsatt dag.
  • För kunder med kärlhämtning: efter hämtning ställer hämtpersonalen tillbaka kärlet där det hämtades. Observera att villkoren för kärlplacering ska vara uppfyllda.
  • Hämtpersonalen stänger dörr/dörrar/grind samt släcker eventuell belysning. Observera att dörrar och grindar ska vara enkla att öppna och stänga.

Kompensation vid upprepade reklamationer

Vid tre eller fler befogade avfallsreklamationer inom en faktureringsperiod, för närvarande tre månader, utgår en kompensation på sophämtningsavgiften/soptömningsavgiften.

En- och tvåfamiljsfastigheter

En- och tvåfamiljshus får ett standardavdrag per reklamation. För att kompensationen ska betalas ut måste du så snart som möjligt anmäla utebliven sophämtning till oss. Kompensationen dras av på kommande faktura.

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Kompensationen för flerfamiljsfastigheter och verksamheter är 50 procent av den faktiska debiteringen för sophämtningen/-tömningen vid varje tillfälle som hämtningen reklamerats, vilket omfattar avfall samt fettavskiljare. För att kompensationen ska betalas ut måste du skyndsamt anmäla utebliven sophämtning till oss. Kompensationen dras av på fakturan.

Matavfallshämtning

Du kan inte få kompensation för utebliven matavfallshämtning. En- och tvåfamiljsfastigheter betalar inte för hämtning av matavfall och kan därför inte få kompensation för utebliven hämtning av matavfall.

Om din matavfallshämtning uteblir ska du såklart reklamera denna, men du kommer alltså inte kunna få kompensation i form av avdrag på din sophämtningsavgift.

När dras kompensationen av från fakturan?

Eventuella avdrag på sophämtningsavgiften/soptömningsavgiften med anledning av utebliven sophämtning dras av enligt nedan.

Småhus

Eventuella avdrag för tjänstegaranti görs på fakturan som avser kvartalet då du anmälde tre eller fler reklamationer till oss. Du faktureras kvartalsvis och i efterskott.

Exempel

Du anmäler tre eller fler reklamationer för utebliven sophämtning under kvartal tre, juli - september. Fakturan som avser kvartal tre skickas ut under kvartal fyra, det vill säga oktober - december, och det är då eventuella avdrag från kvartal tre syns.

Kompensationen gäller dock inte för matavfallsinsamling eftersom den tjänsten är kostnadsfri.

Verksamheter, flerfamiljshus, företag

Eventuella avdrag för tjänstegaranti görs på nästkommande faktura. De flesta verksamheter (undantag finns) faktureras kvartalsvis och fakturan avser samma kvartal som den skickas ut.

Exempel

Du anmäler tre eller fler reklamationer för utebliven sophämtning under kvartal tre, juli - september. Fakturan som avser kvartal tre skickas från oss under kvartal tre, utan avdrag. Under kvartal fyra faktureras du för kvartal fyra och då syns eventuella avdrag från kvartal tre.