Till sidans huvudinnehåll

Resursutvinning Stockholm

Nu bygger vi avfallsanläggningen Resursutvinning Stockholm i Högdalen, i södra Stockholm. Med modern teknik kommer den att separera matavfallspåsar men också plast och metall som av misstag hamnat i restavfallet. På så sätt kan nästan allt få ett nytt värde.

Start:
2022
Förväntas klart:
2024
Plats:
Högdalens industriområde, Selaövägen 17
Område:
Enskede-Årsta-Vantör

Vad?

Vi bygger anläggningen Resursutvinning Stockholm. Med modern teknik kommer den att separera matavfallspåsar men också plast och metall som av misstag hamnat i restavfallet.

Varför?

Med den nya anläggningen kan nästan allt tas om hand och få ett nytt värde.

Om Resursutvinning Stockholm

Källsortering är grunden till återvinning av värdefulla material och produktion av fossilfritt drivmedel, biogödsel och fjärrvärme. Det minskar utsläpp, sparar resurser och är en av de viktigaste bitarna i strävan att nå stadens miljömål.

Alla hushåll har inte samma möjligheter att sortera ut matavfall. Stockholm Vatten och Avfall bygger därför en ny anläggning för eftersortering – Resursutvinning Stockholm – som med modern teknik separerar matavfallspåsar från restavfallet. Även plast och metall som av misstag hamnat i restavfallet kommer att separeras. På så sätt kan nästan allt få ett nytt värde.

Sortering av matavfall i den gröna plastpåsen

Boende i de fastigheter som hittills inte har kunnat sortera sitt matavfall ska under sensommaren/hösten 2024 börja sortera matavfall i gröna plastpåsar. Påsarna separeras sedan från restavfallet i Resursutvinning Stockholm.

Läs om sortering i den gröna plastpåsen. 

Minskat klimatavtryck

Med modern teknik hjälper Resursutvinning Stockholm till att minska vårt klimatavtryck. Vi räknar med att anläggningen bidrar till en minskning av stadens koldioxidutsläpp på cirka 32 700 ton per år. Om alla stockholmare gör sitt och sorterar hemma så kan vi tillsammans göra skillnad.

Tidplan

Utredningar och planprocess

Byggstart februari 2022

Anläggningen byggs upp utvändigt och därefter tar installationsarbetena vid.

Under sommaren 2024 testkörs anläggningen inför driftsättning.

Hösten 2024 beräknas anläggningen tas i drift.

Kontakt

Stockholm Vatten och Avfall

Anna Folkesson

Telefon: 08 522 128 75

E-post: anna.folkesson@svoa.se