Till sidans huvudinnehåll

Nattarbeten kan behövas i Mälarpassagens svaghetszoner

2023-06-15 Arbetet med att bygga den nya avloppstunneln har nu kommit in i ett särskilt känslig fas. Nu spränger vi tunneln djupt under Mälaren, där det på några ställen finns så kallade svaghetszoner. Under vissa perioder kan vi av säkerhetsskäl behöva arbeta i Mälarpassagen dygnet runt och i enstaka fall även spränga på natten.

Arbetet med att bygga Stockholms nya avloppstunnel går framåt på alla fronter. I Smedslätten/Ålsten drivs tunneln fram västerut mot Grönviksvägen och söderut under
Mälaren.

Den nya avloppstunneln byggs för att kunna rena avloppsvattnet från Bromma i Henriksdals reningsverk, som nu utvecklas med ny membranteknik. Med den nya tekniken ökar vi kapaciteten på reningsverket samtidigt som vattnet blir renare innan det släpps ut i Östersjön.

Svaghetszoner i Mälarpassagen

Tunneln sprängs fram djupt under Mälarens botten från två håll för att till slut mötas mellan Eolshäll och Smedslätten ca 90 meter under Mälarens yta. I Mälarpassagen måste vi vid några tillfällen passera så kallade svaghetszoner, där berget är svagare. I de zonerna måste vi förstärka berget extra mycket för att tunneln ska hålla och kunna drivas fram säkert.
I Mälarpassagen räknar vi med att vi har tre svaghetszoner att ta oss igenom. Zonerna kan vara upp till 40 meter långa. Det kan också finnas fler lokala svaghetszoner på någon meter som upptäcks när tunneln drivs fram.

Av säkerhetsskäl behöver vi driva fram tunneln så fort som möjligt i svaghetszonerna och sedan förstärka tunneln med betong med en gång. Eftersom det är en större risk att spränga tunnlar i svaghetszoner måste vi vara beredda att ha arbete igång dygnet runt under kortare perioder.

Dispens för nattarbeten i Mälarpassagen

Våra normala arbetstider för arbete i tunneln är vardagar 7-22 och lördagar 9-17. I vårt miljötillstånd har vi bullerkrav att förhålla oss till, som innebär att vi inte kan störa med stomljud eller sprängningar på natten. I tillståndet står det också att vi kan ansöka om dispens hos tillsynsmyndigheten (miljöförvaltningen) om vi har särskilda skäl att göra avsteg från bullerkraven.
Av säkerhetsskäl har vi nu sökt och blivit beviljade dispens av miljöförvaltningen att under begränsade perioder när vi är i svaghetszoner arbeta på nätterna i Mälarpassagen.

I dispensen ingår att

  • tillåta leveranser av betong till etableringen med två till tre betongbilar kl. 22-24 (1-2 gånger/vecka)
  • tillåta att tunnelfläkten går på en högre nivå på natten under en period på ca 2 timmar (1-2 gånger/vecka)
  • tillåta sprängning på natten med ventilation av spränggaser (1 gång/vecka)

När kommer nattarbeten att ske?

Vi beräknar att vi är i de första svaghetszonerna i tunneln efter midsommar 2023, och vi bör vara igenom dem i september. Nästa gång vi är i en svaghetszon (då i tunneln som sprängs från Eolshäll) är vi sannolikt framme i januari 2024 och det kommer ta 2-4 månader.

UPPDATERING 2023-10-02
De pågående svaghetszonerna är något längre än tidigare prognos, vilket gör att tunneldrivningen i svaghetszon kommer att pågå ytterligare en tid.

SMS innan sprängning på natten

Vi kommer som vanligt att skicka ut sms ca 30 minuter om vi behöver spränga på natten. Du har även möjlighet att få ett extra sms dagen eller kvällen innan en nattlig sprängning så du kan vara förberedd.

Om du vill ha ett extra sms ska du anmäla ditt nummer på svoa.se/sms.

Har du frågor? Kontakta oss!

framtidensavloppsrening@svoa.se
08-522 128 80