Till sidans huvudinnehåll

Ny kartläggning av PFAS-föroreningar i Östra Mälaren

Att sanera kända PFAS-förorenade platser och att arbeta med förebyggande åtgärder är viktigt för att skydda stockholmarnas dricksvatten. Stockholm Vatten och Avfall och Norrvatten har genomfört en ny kartläggning av källorna till PFAS-föroreningar som når Östra Mälaren. Den visar bland annat att det är det viktigt att vidta åtgärder i andra delar av Mälarens avrinningsområde för att minska PFAS-halterna vid vattenverken.

Kartläggningen, som är den första som genomförts för hela Östra Mälarens vattenskyddsområde, visar att det går att identifiera specifika områden som har relativt stor påverkan på råvattenkvaliteten vid vattenverken i Östra Mälaren.

Stockholm Vatten och Avfall och Norrvatten har tillsammans undersökt källor till PFAS-föroreningar inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. I kartläggningen undersöks bland annat vilka områden och delar av Mälaren som har särskild betydelse för tillförsel av PFAS till Östra Mälaren. Resultaten visar på vikten av att kända PFAS-källor saneras för att minska spridningen av PFAS till Mälaren.

Kontinuerliga analyser

Stockholm Vatten och Avfall arbetar långsiktigt för att minska tillförsel av PFAS till Mälaren, genom att uppmärksamma vikten av att åtgärder görs vid utsläppskällan. Vilket är det bästa både för våra ekosystem och för människors hälsa. Stockholm Vatten och Avfall analyserar kontinuerligt förekomst av eventuella föroreningar, exempelvis PFAS, och tar årligen cirka 6 500 vattenprover i hela produktionskedjan från Mälaren till kund.

 

Mer om PFAS

PFAS

Stockholmarna får sitt dricksvatten från Mälaren. Regelbundet tas prover i Mälaren, på vattenverken, samt ledningsnätet och hos våra kunder.

Se alla artiklar inom det här ämnet