Till sidans huvudinnehåll

Tar du företagsbilen för att lämna avfall hemifrån?

Besök på återvinningscentralen med företagsregistrerad lätt lastbil skapar automatiskt en faktura. Kontakta alltid personalen innan du lastar ur bilen. Det går inte att avregistrera ett besök i efterhand. Avfall som omfattas av producentansvar är kostnadsfritt.

När du åker till återvinningscentralen i privat ärende och använder en företagsbil är det bra att du känner till: 

  • Att du måste kontakta personalen innan du lastar ut bilen - för att undvika felaktig fakturering.
  • Att det är personalen på återvinningscentralen som bedömer om ditt avfall är av privat karaktär eller om det kommer från en verksamhet.
  • Att elavfall och förpackningar - som omfattas av producentansvar - kan lämnas kostnadsfritt om personalen kontaktas innan avlämning.

På Stockholms återvinningscentraler har ett inpasseringssystem införts för att hantera företagsavgifter på ett enklare sätt. Företag och organisationer betalar alltid avgift för att lämna avfall från sin verksamhet.

Du behöver inte föranmäla ditt besök på återvinningscentralen längre. Kontakta personalen innan du lastar ur istället.