Till sidans huvudinnehåll

Bestämmelser för sopkärl

Bestämmelser för sopkärl

Bestämmelser för sopkärl

att-tanka-pa12498
Att tänka på
 • Kärlens placering
  • Senast kl. 06.00 på sophämtningsdagen ska sopkärlen vara utplacerade för tömning.
  • Kärlen ska placeras max 3 meter in på tomten/skaftet/servitutet.
  • Vänd kärlen med handtaget mot sophämtaren.
  • Sophämtaren ställer tillbaka kärlet på samma plats som det hämtades.
  • Kontrollera att kärlen är hela samt att din adressetikett är synlig. Kontakta annars vår kundservice så hjälper de dig vidare.
  • Vägen fram till sopkärlen ska vara lättframkomlig och tillräckligt bred. Framför och runt om kärlen ska det finnas gott om arbetsutrymme. Det betyder att du inte kan placera kärlen i en fasadlucka eller någon form av sopskåp som sophämtaren måste öppna.
  • Vägen från sopkärlen till sopbilen ska vara plan och hårdgjord. Gräsmatta, grus, ojämn stenbeläggning, trappor och/eller sluttningar till och från sopkärlet är inte acceptabelt ur arbetsmiljösynpunkt.
  • Klipp ner trädgrenar och buskar som hänger ner över kärlen eller på vägen fram till kärlen.
  • Grindar ska vara lätta att öppna och stänga, även vintertid.
  • Tänk på att inte ha hund lös på tomten under hämtdagen.
  • Blöta löv på hösten kan ge halka, se därför gärna till att sopa vägen fram till kärlen.
  För fastighetsägare som har kommunal mark mellan tomtgräns och gata:
  Ställ ut ditt kärl max 3 meter från sopbilens stoppställe på gatan. Draghandtaget ska vara vänt mot sophämtaren. Kärlet får inte blockera trottoar, cykelbana eller väg. Byggnation får inte utföras på kommunal mark. Fastighetsägaren ansvarar för att transportera tillbaka kärlet efter tömning. Fastighetsägaren ska se till att transportvägen fram till kärlet hålls i framkomligt skick.

  Tänk även på att

  • Förpacka soporna väl och knyt åt soppåsen ordentligt så att inte lösa saker trillar ut.
  • Behöver du lägga något vasst i soppåsen så förpacka det noggrant så att inte du eller någon annan kan skära eller sticka sig.
  • Om du har missat att ställa fram sopkärlet i tid för sophämtningen kan du, mot en avgift, beställa en extrahämtning. Du beställer genom att logga in i e-tjänsten ”Hantera din sophämtning” eller genom att kontakta kundtjänst.
 • Vintertid

  Som fastighetsägare ansvarar du för att vägen fram till kärlen hålls i framkomligt skick året runt.

  • Skotta och sanda vägen fram till och runt sopkärlen. Skotta även upp hål i eventuella snövallar om inte snöröjningen hunnit med detta.
  • Kontrollera att locket inte har frusit fast. Om locket inte kan öppnas kan inte dina sopor tömmas.
  • Sopa av snö och is från kärlet innan sophämtningen. Eventuell snö och is som sitter fast på kärlet och som lossnar under vägningen registreras som vägd sopvikt.

  Förhindra att sopor fryser fast i kärlet

  Framförallt när temperaturen skiftar under dygnet mellan plus- och minusgrader så kan soporna frysa fast i kärlet. Som fastighetsägare ansvarar du själv för att lossa eventuella sopor som frusit fast för att säkra att kärlet kan tömmas.

  • Vintertid är det bra att låta blött avfall, som till exempel matavfall, rinna av innan du lägger det i påsen. Blöta sopor fryser lätt fast i kärlet vilket gör att ditt kärl inte blir ordentligt tomt vid tömning. Du kan även torrskala potatis och rotfrukter rakt ner i påsen så undviker du att matavfallet blir blötare än det måste.
  • Du kan även lägga lite tidningspapper eller kartong i botten av kärlet. Då fastnar påsarna i tidningspappret istället för i kärlet och lossnar lättare.
  • Innan tömning kan du kratta runt lite försiktigt i kärlet med en pinne eller en kratta för att lossa påsarna.
  • Om påsarna redan frusit fast kan du ställa in kärlet i ett utrymme med plusgrader, till exempel garaget, för att låta påsarna tina lite så att de lättare kan lossas innan sopbilen kommer.
  • Våra entreprenörer brukar skaka soptunnan lite extra när det är kallt och soporna verkar ha frusit fast men det ingår inte i deras arbetsuppgifter att hacka loss soppåsar. Det är ditt eget ansvar som fastighetsägare.
  • Det är särskilt när vädret skiftar mellan varmt och kallt som påsarna fryser fast i kärlet så tänk på att hålla extra koll på kärlet när vädret är omväxlande.
 • Kärltyper

  För småhus i Stockholms stad finns det tre varianter för sopkärl:

  • 140-literskärl för matavfall
  • 190-literskärl (standardkärl)
  • 240-literskärl
  • 370-literskärl för trädgårdsavfall 

  Du får kostnadsfritt byta kärlstorlek en gång per kalenderår. Därefter tas en administrativ avgift ut för kärlbyte.

  Kärlmått

  Kärltyp 140 liter 190 liter, standard 240 liter 370 liter 
  Användning matavfall hushållssopor hushållssopor trädgårdsavfall

  Bredd*

  50 cm 56 cm 58 cm 77 cm
  Djup* 54 cm 69 cm 73 cm 81 cm
  Höjd* 107 cm 107 cm 107 cm 110 cm
  Lock-i-lock Ja Ja Ja Nej
  *Cirka mått, +- 0,5 cm.

  Lock-i-lock innebär att du kan ha kärlet stående med draghandtaget vänt mot hämtpersonal samtidigt som du enkelt kan lägga i sopor från den andra sidan. 

Senast uppdaterad: