Till sidans huvudinnehåll

Så här gör nya avloppstunneln Mälaren renare

2024-05-21 Visste du att en av fördelarna med den nya avloppstunneln är att vattnet i Mälaren kommer att bli renare? Så här går det till.

Vid stora regn förekommer i dag bräddningar, alltså utsläpp av orenat avloppsvatten, i Mälaren. Bräddning sker för att minska risken att avloppsvatten kommer upp genom golv eller gatubrunnar när ledningsnätet blir överbelastat.

I Bromma och Hägersten finns flera bräddpunkter där orenat avloppsvatten ibland måste släppas ut i Mälaren. När tunneln är klar leder vi ner detta vatten i tunneln istället och tar bort bräddpunkterna till Mälaren.

Tunneln är så lång och rymlig att avloppsvattnet kan magasineras där i väntan på att reningsverket kan ta hand om vattnet.

Bräddningsillustration med text.jpg