Till sidans huvudinnehåll

Minskat klimatavtryck med återanvänt stål

2023-07-13 I ett nytt samarbete mellan Sweco, Tibnor och Dekra har stålbalkar från Malmös gamla svävarterminal fått nytt liv som rörstöd i Stockholms framtida avloppsrening.

I ett pilotprojekt har Sweco tillsammans med Tibnor och Dekra undersökt möjligheten att återanvända stålprofiler från rivningsprojekt. De vill lösa dagens problem med timing och logistik genom att Tibnor tar emot stålet och sedan säljer det till nybyggen via sitt distributionsnätverk. Kvalitetskontrollen är en viktig del för att kunna återanvända stålet  och Dekra finns därför med i projektet som experter.

Syftet med pilotprojektet har varit hitta en modell som gör det möjligt att köpa återanvänt stål på samma plats där man köper nytt stål för att på så sätt gå mot en cirkulär ekonomi och minska byggsektorns utsläpp.

Stålbalkar från Malmös gamla svävarterminal är först ut att återanvändas. Stålbalkarna har nu efter att ha kvalitetskontrollerats monterats upp på Henriksdalsberget för att bli rörstöd till rör för rågas i Stockholm Vatten och avfalls projekt, Stockholms framtida avloppsrening.

Resultatet är positivt – en klimatbesparing på hela 97 procent, jämfört med att köpa nytt stål har konstaterats, samtidigt som priset inte överstiger det för nytt stål.

- Vi på Stockholm Vatten och Avfall är mycket nöjda med att kunna återanvända material och på så sätt minska vårt klimatavtryck, säger Magnus Biederheim projektledare SFA, Stockholms framtida avloppsrening.

 

rörstöd övre.jpg

rörstöd nedre.jpg