Till sidans huvudinnehåll

Stockholm bygger högteknologisk anläggning för avfallssortering

bild Stockholm bygger högteknologisk anläggning för avfallssortering


Byggnationen av Resursutvinning Stockholm, en ny högteknologisk anläggning för avfallssortering påbörjades under tisdagen. Stockholm Vatten och Avfalls, styrelseordförande Maria Antonsson samt bolagets vd, Mårten Frumerie, tog det första spadtaget

- Det här är en viktig dag för Stockholm. Anläggningen kommer att underlätta avfallshanteringen för många stockholmare samtidigt som den skapar bättre förutsättningar för mer cirkulära flöden för stadens avfallsmängder med stora vinster för både klimatet och vår resursanvändning. Vår stad ska vara klimatsmart och hållbar där vi tar tillvara på jordens resurser klokt, och detta projekt är ett bra exempel på det, säger Katarina Luhr (MP) miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.

   Många fastigheter i Stockholm har platsbrist och har svårt att tillhandahålla separat sortering av avfall i flera kärl. Genom den nya sorteringsanläggningen kommer stockholmarna kunna sortera ut sitt matavfall i en separat påse som sedan slängs tillsammans med restavfallet i samma kärl. Den högteknologiska anläggningen sorterar sedan ut matavfallet men även felsorterad plast och metall.

   - Stockholm har antagit utmaningen att bli en av världens mest hållbara städer. Genom sorteringsanläggningen i Högdalen beräknar vi uppnå betydande koldioxidutsläpp- minskningar samtidigt som vi gör det enkelt för stockholmarna att återvinna sitt matavfall, säger Maria Antonsson, styrelseordförande på Stockholm Vatten och Avfall.

   Anläggningen är en förutsättning för att Stockholm ska uppnå miljömålet om 75 procent utsorterat matavfall. Sorteringsanläggningen beräknas dessutom totalt minska koldioxidutsläppen med 33 000 ton koldioxidekvivalenter per år. Uppförandet av Resursutvinning Stockholm är ett viktigt bidrag till att Stockholm uppnår målen om klimatneutralitet till 2030 samt till omställningen till en fossilbränslefri stad till 2040.

   - Det är av stor betydelse att vi nu kan förverkliga en lösning för matavfallsinsamlingen i Stockholm. Med uppförandet av sorteringsanläggning tar vi också ett viktigt steg i riktningen mot det cirkulära samhället samtidigt som anläggningen bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser, säger Stockholm Vatten och Avfalls vd, Mårten Frumerie.

   Film från spadtaget som hölls enskilt utan publik. 


   I filmen nedan berättar vi bakgrunden till varför anläggningen behövs och hur dess moderna teknik hjälper oss stockholmare att minska vårt klimatavtryck. Vi räknar med att anläggningen bidrar till en minskning av stadens koldioxidutsläpp på cirka 32 700 ton per år. Om alla stockholmare gör sitt och sorterar hemma så kan vi tillsammans göra skillnad.