Till sidans huvudinnehåll

Vattentjänstplan

Vattentjänstplan

En vattentjänstplan är ett styrdokument som alla kommuner i Sverige ska ha efter att Lagen om allmänna vattentjänster nyligen ändrats. Planen ska beskriva Stockholms stads långsiktiga planering för behov och utbyggnad av allmänna vattentjänster.

I och med att Lagen om allmänna vattentjänster nyligen ändrades behöver varje kommun i Sverige ha en aktuell vattentjänstplan. Stockholm Vatten och Avfall har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan för Stockholm stad som under hösten varit ute på samråd. Då det kom in yttranden på förslaget görs mindre justeringar och förtydliganden och vattentjänstplanen ställs ut för samråd igen. 

Granskning

Granskningsperioden innebär en inbjudan att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkter ska skickas skriftligen, märkt med diarienummer 23SVOA857, senast den 27 december 2023.

  • e-post: vattentjanstplan@svoa.se
  • brev: Vattentjänstplan 23SVOA857, c/o Registraturet Stockholm Vatten och Avfall, 106 36 Stockholm

Utställning

Förslaget finns utställt på Stockholm Vatten och Avfalls huvudkontor, Bryggerivägen 10 i Ulvsunda under perioden 27 november – 27 december 2023.

Kontoret är öppet måndag – torsdag kl. 7.30 - 16.00, fredag kl 07.30 - 15.30.

Tidplan

Det slutgiltiga förslaget arbetas fram efter granskningsstidens slut och läggs fram under 2024 för att sedan kunna antas av Stockholms stads kommunfullmäktige.

Upplysningar

Frågor angående förslaget skickas till vattentjanstplan@svoa.se

Kort om vattentjänstplanen

Vattentjänstplanen beskriver Stockholms stads långsiktiga planering för behov och utbyggnad av allmänna vattentjänster. Detta innebär planering för hur verksamhetsområdet för vatten och avlopp behöver utökas.

Vattentjänstplanen ska också beskriva vilka åtgärder som behöver göras för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna ska fungera vid skyfall. Övrig planering för vatten- och avloppsanläggningen beskrivs översiktligt.

Vattentjänstplan