Till sidans huvudinnehåll

Erfaren Projektledare

Är du en person som drivs av att arbeta med projekt i dess tidiga skeden? Gillar du att dela med dig av din kunskap till både kollegor och externa intressenter? Vill du jobba med en samhällsviktig funktion? Då ska du läsa vidare!

Om rollen: 

På enheten Projektberedning Exploatering arbetar vi med att kartlägga, samordna, samt utreda inkommande byggprojekt och är ”kanalen in” för externa aktörer. Ansvarsområdet sträcker sig från initiala projektfrågor i mycket tidiga skeden till och med färdig systemhandling. Som projektledare på enheten kommer du driva exploateringsprojekt i dess tidiga skeden enligt Stockholm Vatten och Avfalls projektmodell och rutiner med fokus på VA och dagvattenhantering. I ditt arbete ansvarar du bland annat för projektens budget, beställning och granskning av olika utredningar samt framtagande av systemhandling i samarbete med konsulter. Du samordnar även ärenden från externa aktörer kring kommande exploateringsprojekt, ex remisshantering i stadsbyggnadsprocessens tidiga skeden. Du ansvarar för att projekten drivs i enlighet med TKI (tid, kostnad och innehåll inklusive tekniskt ansvar). Inom varje projekt är huvudmålet att välja den mest hållbara lösningen för vårt verksamhetsområde.

I rollen som projektledare ingår även ett samordningsansvar, vilket innebär att du kontinuerligt stämmer av med externa aktörer kring kommande projekt. Som erfaren projektledare förväntas du även stötta dina kollegor med teknisk kunskap och vara ett bollplank i olika projektrelaterade frågor.

Exempel på vanliga arbetsuppgifter kan vara att:

 • Leda, driva och följa upp projekt enligt Stockholm Vatten och Avfalls projektstyrningsmodell.
 • Ansvara för projekt i dess tidiga skeden fram till och med systemhandling.
 • Representera Stockholm Vatten och Avfall i frågor som rör vårt VA-system innan och under pågående exploateringsprojekt.
 • Ansvara för att projekten kommuniceras och förankras med berörda intressenter
 • Samarbeta med andra enheter med syfte att ta emot kunskap och expertis kring större utvecklingsområden eller planprogram.
 • Ansvara för remisshantering som del av detaljplaneprocessen
 • Beställa, samt granska underlag och utredningar som leder till väl definierade projektmål och erforderliga beslutsunderlag.
 • Leda dina projekt genom att skapa förutsättningar för dialog, samverkan och eget ansvar.

Projektledarrollen innebär många externa och interna kontakter i olika forum med bland annat myndigheter, exploatörer, konsulter och kollegor inom staden. Statusen på dina projekt rapporterar du kontinuerligt till din enhetschef och i våra projektverktyg.

Rollen är en tillsvidareanställning med utgångspunkt från vårt huvudkontor i Ulvsunda, med möjlighet till visst distansarbete.

Om dig

För att lyckas i den här rollen ser vi att du har relevant universitets/högskoleutbildning eller motsvarande kompetens erhållen genom arbetslivserfarenhet samt har flera års erfarenhet av utredningsarbete. Du har mycket hög kompetens inom VA-området och dagvattenhantering, dess tekniker samt processer och du är väl införstådd i de olika lagar samt regelverk som finns kopplat till samhällsbyggnadsprocessen generellt och VA-frågor. Du har även erfarenhet av projektledarrollen i teknisk alt. samhällsbyggnadsbransch med erfarenhet av att bedriva daglig projektadministration, uppföljning och rapportering.

Det är även meriterande om du har:

 • Självständigt drivit VA- och dagvattenprojekt
 • Erfarenhet av dagvattenhantering i exploateringar
 • Erfarenhet från offentlig sektor

Då svenska är vårt arbetsspråk på vilket våra utredningar skrivs är det angeläget att du behärskar språket flytande i både tal och skrift.

Som person trivs du med mycket frihet under eget ansvar och behöver som person därför vara initiativtagande och resultatinriktad inom de ramar som respektive projekt har. Du har lätt för att skapa relationer både internt och externt, där du ser samarbete som en viktig beståndsdel för att lyckas. Då du jobbar med flera projekt samtidigt är det viktigt att vara strukturerad och flexibel för att kunna prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Du vill gärna dela med dig av din kunskap och erfarenhet för att kunna bidra till enhetens utveckling.

I din roll kommer du få tillgång till olika utbildningar och fortlöpande få möjlighet att utvecklas internt. Hos oss finns mycket erfarenhet och kunskap – vi kommer hjälpa dig att lyckas med ditt uppdrag!

Ansökan

Är du personen vi söker? Vi ser fram emot din ansökan senast söndagen den 21 augusti 2022. Ansökningarna kommer bearbetas i samband med att sista ansökningsdag gått ut.

Klicka här för att söka tjänsten som Erfaren Projektledare.

Kontakta enhetschef Amelie Ljuhs för ytterligare information om tjänsten genom att maila: amelie.ljuhs@svoa.se

Vi på Stockholm Vatten och Avfall ser fram emot din ansökan!

Senast uppdaterad: 2022-07-29