Till sidans huvudinnehåll

Sprängningar och störande ljud

Sprängningar och störande ljud

Olika typer av ljud

Senast uppdaterad:

Riktlinjer för buller från arbetsplatser

Senast uppdaterad:

Sprängvarning i telefonen

Senast uppdaterad:

Saga om tunnelbygget för små barn

Senast uppdaterad:

Spränggaser

Tunnelmynning i berget. Rök syns från tunneln.
Senast uppdaterad:

Ersättningsboende

Exempel på hur ett ersättningsboende kan se ut
Exempel på hur ett ersättningsboende kan se ut
Senast uppdaterad:

Hur länge pågår störningar?

Senast uppdaterad:

Om du upplever att vi låter för mycket

Senast uppdaterad: