Till sidans huvudinnehåll

Hämtning av grovavfall

Hämtning av grovavfall

Hämtning av grovavfall

lista15057
Prislista, ansluta transportörer och hämtdetaljer
 • Detaljerad prislista
    1 pers. 2 pers. Inkl.
  0-5 min 350:- 500:- 75 kg / 1,5 kubikmeter
  6-15 min 500:- 800:- 200 kg / 4 kubikmeter
  16-30 min 650:- 1 100:- 300 kg / 6 kubikmeter
  Tillval: 100 kr per extra kubik
  Avgift för ej avbokad tid 350:- 500:-  
  Tillval: extra tid efter 30 min 200:- / 15 min 300:- / 15 min  


  Tidsangivelsen innefattar tid på plats hos dig som kund tills ditt avfall är lastat på fordonet som ska hämta. Tiden ska inte innefatta betalhantering, transport eller sortering på mottagningsanläggning.

 • Företag som hämtar grovavfall hemma

  Returtjänst för grovavfall vänder sig till privatpersoner och bostadsrättsföreningar och erbjuder hämtning av grovavfall som gamla möbler och liknande, dock inte miljöfarligt avfall.

  Följande företag är upphandlade att hämta inom denna tjänst:

 • Vad kan hämtas respektive inte hämtas?

  Vad kan hämtas?

  Det som ingår i denna tjänst är grovavfall från hushåll. Till exampel:

  • Möbler
  • Textilier
  • Elavfall och vitvaror
  • Mindre mängder byggavfall från enklare underhåll och renovering (max 20 liter porslin per hushåll)
  • Mindre mängder trädgårdsavfall (kvistor, löv och gräs) - max 3 kubikmeter

  Vad kan inte hämtas?

  • Verksamhetsavfall
  • Avfall från bostadsrättsföreningars gemensamma ytor
  • Dödsbon, eller avfall som uppstått i verksamhet som arbetar med dödsbon
  • Betong, tegel, jord och sten
  • Miljöfarligt avfall
  • Större mängder grovavfall från hushåll
  • Större mängder trädgårdsavfall (t.ex. nedfallna träd)
  • Större mängder byggavfall (t.ex. från ett renoverat kök/badrum)
Senast uppdaterad:

Hämtning av farligt avfall och småelektronik

Senast uppdaterad:

Hämtning från grovsoprum, container och storsäck

upphandlade-foretag-som-kan-hamta-grovavfall15018
Upphandlade företag som kan hämta grovavfall
Senast uppdaterad: