Till sidans huvudinnehåll

2024 tar kommunerna över insamlingen av förpackningsavfall från hushållen

I juli beslutades om nya regler för insamling av förpackningsavfall. Vi påbörjar nu arbetet med att se över hur detta kan göras på ett så bra sätt som möjligt för stockholmarna. Det finns stora utmaningar, framförallt i city, för att kunna genomföra fastighetsnära insamling men vi ser också fram emot att kunna ta ett helhetsgrepp om hushållens avfall.

Regeringen beslutade i juli om nya regler för förpackningsinsamlingen. Beslutet innebär att kommunerna år 2024 tar över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushållen, och att så kallad fastighetsnära insamling ska ske senast 1 januari 2027. Förpackningsproducenterna ska fortfarande vara de som betalar.

Från 2026 ska staden även samla in samma sorters förpackningsavfall på större populära platser utomhus, som till exempel torg och parker av viss storlek. Plastförpackningar ska samlas in separat på fler platser utomhus.

Regeringen har samtidigt beslutat om förenklingar för verksamheternas hantering av sitt förpackningsavfall. De kommer att kunna lämna detta gratis och utan volymbegränsningar på mottagningsstationer i hela landet.

Naturvårdsverket har uppdraget att följa upp och utvärdera systemets införande och utveckling i nära dialog med de centrala aktörerna.

Hur kommer detta att påverka stockholmarna?

Nu när beslutet är fattat börjar arbetet i varje kommun med att se över och planera för hur detta ska kunna genomföras på ett bra sätt. I Stockholm har vi stora utmaningar i de centrala delarna av staden att kunna införa fastighetsnära insamling eftersom det är trångt om yta. Många kommer att behöva samarbeta för att hitta lösningar som fungerar i praktiken. Men hur dessa lösningar kommer att se ut vet vi inte i detta läge.

Vi ser positiv på att få ta över insamlingsansvaret då det blir lättare för oss att hantera alla fraktioner samtidigt som det blir lättare för stockholmarna när det bara är en part som ansvarar för all insamling av hushållens avfall.

Senast uppdaterad: 2022-09-15

Länkar

Information från regeringskansliet