Till sidans huvudinnehåll

Tvätta båtbotten och töm toatanken i hamn

Du som är båtägare, tänk på att minska utsläppen och använd så lite kemikalier som möjligt så att inte vattenmiljön skadas.

Välj miljömärkta produkter

Som båtägare kan du hjälpa miljön genom att hålla båtbotten ren och välja miljöanpassade produkter.

Tvätta istället för att måla

Båtbottnar som är beväxta med alger och annat gör inte bara att båten drar mer bränsle – den blir också svårare att manövrera och fartegenskaperna blir sämre.

Det finns nya färger som har mindre negativa effekter på vattenlivet, men att tvätta båtbotten regelbundet är ändå mer skonsamt för miljön än att måla den.

Töm toan i hamn

Och du som har toa ombord: töm aldrig toaletten direkt i sjön!  Sen flera år är det förbjudet att tömma båtens toa i sjöar och hav. Töm toalettens tank på hamnens mottagningsstation och om båten har kemisk toalett kan man tömma tanken i land.