Till sidans huvudinnehåll

Matavfallskvarn – viktigt att veta

Matavfallskvarn kräver i dagsläget inget tillstånd för enskilda hushåll. Vi tillåter installation för enskilda hushåll i Stockholms stad och Huddinge kommun. Men du behöver meddela oss att du har matavfallskvarn så att vi vet att det är ditt val av matavfallsinsamling. Reglerna kring matavfallskvarn kan komma att ändras.

Matavfallskvarn kan bli en icke godkänd tekniklösning för att sortera ut matavfall.

Naturvårdsverket har, i uppdrag från regeringen, föreslagit införande av EG-direktiv gällande bioavfall. I deras rapport föreslås att matavfallskvarn som är kopplad till avloppet ska tas bort från listan av valbara alternativ för att sortera ut matavfall. Deras uppfattning är att insamling av matavfall via kvarn kopplad till avloppsledningsnätet inte utgör separat insamling, eftersom matavfallet blandas med annat avfall i ledningarna. Läs mer om avfallskvarnar på deras webb.

Läs mer på Naturvårdsverket om matavfallskvarnar. 

Än så länge ett godkänt alternativ för sortering av matavfall

Att installera matavfallskvarn eller köksavfallskvarn som det också kallas är ett alternativ till andra tekniklösningar för matavfall. Kvarnen installeras under diskbänken och mal ner matavfall direkt till avloppet. Matresterna åker sedan via avloppsledningarna till reningsverket där det blir biogas.

Vi tar inte ut någon extra avgift för avfallskvarnen på vatten- och avloppsfakturan. Vi ger inte heller något bidrag eller ersättning för installation av matavfallskvarn.

Installera matavfallskvarn i din lägenhet eller radhus

Om du planerar att installera en avfallskvarn och bor i hyreshus eller bostadsrätt bör du kontakta fastighetsägaren eller föreningsstyrelsen.

Likaså om du bor i en samfällighet med gemensamt vatten och avlopp så bör du kontakta din styrelse innan du installerar en matavfallskvarn eftersom ni har gemensamma avloppsledningar.

Anmälan av matavfallskvarn och eventuellt byte till fyraveckors-hämtning av restavfallet.

I januari 2023 blir det obligatoriskt att sortera matavfall. Har du matavfallskvarn i din villa/ditt radhus behöver du meddela oss det om du inte vill få ett matavfallskärl utkört till din fastighet under vårvintern 2023. Du gör det genom formuläret nedan och bifogar kvitto på installationen av avfallskvarnen.

Om du har en matavfallskvarn kan du som villaägare även byta abonnemang för restavfallet till hämtning var 4:e vecka. Kryssa då i det alternativet i formuläret.

Senast uppdaterad: 2022-11-25

Meddela oss om innehav av matavfallskvarn

Beställ hämtning av restavfall var 4:e vecka

Abonnemanget för hämtning av restavfall var 4:e vecka är vårt billigaste och kostar 1 465 kronor per år. Hämtning varannan vecka kostar 2 180 kronor per år och hämtning varje vecka kostar 4 130 kronor per år. Rörlig avgift på 1:75 kronor per kilo tillkommer. Priser inklusive moms, 2022 års taxa.

GDPR

Jag har läst integritetspolicyn och godkänner att Stockholm Vatten och Avfall sparar mina kontaktuppgifter.