Till sidans huvudinnehåll

Matavfallskvarn – viktigt att veta

Matavfallskvarn kräver i dagsläget inget tillstånd för enskilda hushåll. Vi tillåter installation för enskilda hushåll i Stockholms stad och Huddinge kommun. Du behöver alltså inte göra en anmälan för att installera en kvarn. Men reglerna kring matavfallskvarn kan komma att ändras.

Matavfallskvarn kan bli en icke godkänd tekniklösning för att sortera ut matavfall.

Naturvårdsverket har, i uppdrag från regeringen, föreslagit införande av EG-direktiv gällande bioavfall. I deras rapport föreslås att matavfallskvarn som är kopplad till avloppet ska tas bort från listan av valbara alternativ för att sortera ut matavfall. Deras uppfattning är att insamling av matavfall via kvarn kopplad till avloppsledningsnätet inte utgör separat insamling, eftersom matavfallet blandas med annat avfall i ledningarna. Läs mer om avfallskvarnar på deras webb.

Läs mer på Naturvårdsverket om matavfallskvarnar. 

Än så länge ett godkänt alternativ för sortering av matavfall

Att installera matavfallskvarn eller köksavfallskvarn som det också kallas är ett alternativ till andra tekniklösningar för matavfall. Kvarnen installeras under diskbänken och mal ner matavfall direkt till avloppet. Matresterna åker sedan via avloppsledningarna till reningsverket där det blir biogas.

Vi tar inte ut någon extra avgift för avfallskvarnen på vatten- och avloppsfakturan. Vi ger inte heller något bidrag eller ersättning för installation av matavfallskvarn.

Installera matavfallskvarn i din lägenhet eller radhus

Om du planerar att installera en avfallskvarn och bor i hyreshus eller bostadsrätt bör du kontakta fastighetsägaren eller föreningsstyrelsen.

Likaså om du bor i en samfällighet med gemensamt vatten och avlopp så bör du kontakta din styrelse innan du installerar en matavfallskvarn eftersom ni har gemensamma avloppsledningar.

Villaägare kan ha sophämtning var 4:e vecka

Om du har en matavfallskvarn installerad kan du som villaägare även byta abonnemang för restavfallet till hämtning var 4:e vecka. Om du vill justera ditt abonnemang fyller du i formuläret och bifogar kvitto på din installation av avfallskvarn.

Senast uppdaterad: 2022-05-06