Till sidans huvudinnehåll

Fakta om vattentryck

Med vattentryck menas det tryck som vattnet transporteras till din kran. Trycket i vattenledningarna till din fastighet varierar med höjden över havet samt nivån i och avståndet till vattenreservoarer och tryckstegringsstationer. Här hittar du vanliga frågor om vattentryck.

Vi garanterar inget speciellt vattentryck

Vi ansvarar för att distribuera dricksvatten, men kan inte garantera en lägsta nivå på vattentryck. Det innebär att högt belägna fastigheter kan ha ett något sämre vattentryck.

Vattentrycket skiljer sig mellan olika områden

Vattentrycket skiljer sig från område till område och varierar beroende på olika faktorer som exempelvis höjdskillnad.

Dåligt vattentryck kan bero på en vattenläcka

Om du har sämre vattentryck än din grannar kan det bero på en vattenläcka. 

Bor du i villa kan du först se till att ventilerna vid vattenmätaren är helt öppna. Lyssna om det är ett susande ljud i inkommande vattenledning. Om det är det, kontakta oss så kommer vi ut och undersöker.

Bor du i flerfamiljshus kontaktar du fastighetsskötaren eller förvaltaren för felsökning internt.

Om bara varmvattnet har sämre tryck kontaktar du din fastighetsägare

Kontrollera varmvattenberedare eller kontakta din fastighetsskötare eller förvaltaren om du bor i lägenhet. Vi levererar bara kallvatten och kan inte hjälpa till med fel som rör varmvatten eller interna installationer.

Om vattentrycket är sämre på vissa kranar kan det bero på tilltäppta ventiler

Om bara en eller ett par kranar i din lägenhet eller fastighet har sämra vattentryck än de andra kan det bero på att silen på kranen har täppts igen av till exempel rost.

Senast uppdaterad: 2022-02-05