Till sidans huvudinnehåll

Avtal och abonnemang

Avtal och abonnemang
 • Vad har jag för avtal? Kan jag får en kopia?

  Vi har inga enskilda avtal med våra kunder utan kunden förbinder sig att betala de priser som står i vattentaxan.

 • Hur gör man ett ägarbyte?

  Fyll i blanketten som heter flyttanmälan. Webbformulär hittar du här. Läs av vattenmätaren samma dag som du flyttar och fyll i mätarställningen på blanketten. Skicka sedan in blanketten i ett kuvert till oss. Du behöver inte sätta på porto. Adressen dit du postar blanketten är.

  Stockholm Vatten och Avfall
  Kundnummer 110 379 301
  110 01 STOCKHOLM

 • Hur lång uppsägningstid har Stockholm Vatten?

  Vi har ingen uppsägningstid men behöver få en mätaravläsning samma datum som du flyttar ut.

Senast uppdaterad:

Betalning och fakturor

Betalning och fakturor
 • Jag vill ha e-faktura, hur gör jag?

  Logga in på din internetbank, leta upp sidan för e-faktura där du kan ange kundnummer och fakturanummer på senaste fakturan.

 • Har ni autogiro?

  Ja, privatkunder kan ha autogiro. Om du vill ansöka om tjänsten, var vänlig och fyll i blanketten "Autogiro".

Senast uppdaterad:

Sophämtningsavgifter villa och radhusägare

Sophämtningsavgifter, småhus
 • Hur mycket sopor slänger ett vanligt villahushåll per vecka?

  På en vecka slänger ett genomsnittligt villahushåll i Stockholm cirka 10 kg hushållssopor, varav ungefär 4 kg är matavfall.

  Till det tillkommer de förpackningar och tidningar som hushållet lämnar till återvinningsstationen, farligt avfall, elavfall och grovavfalls om lämnas in till stadens olika anläggningar.

 • Hur kan jag sänka mina sophämtningskostnader?

  De enklaste sätten att minska dina kostnader är att tänka efter innan du slänger något. Ge bort eller sälj saker som någon annan har glädje av när du själv inte behöver dem. Lukta och smaka på matvarorna istället för att lita blint på varans hållbarhetsmärkning.

  Andra tips är att sortera ut ditt matavfall, tidningar och förpackningar. Matavfallet sorteras ut i eget kärl och hämtas också av oss. Matavfallsinsamling kostar inget extra. Du betalar varken för hämtningen av det utsorterade matavfallet eller vikten. Förpackningar och tidningar lämnar du på en återvinningsstation.

 • Kostar det något att byta kärlstorlek eller hämtintervall?

  Du får kostnadsfritt ändra sophämtningen och byta kärlstorlek en gång per kalenderår. Därefter tas en administrativ avgift ut för efterföljande ändringar inom samma kalenderår.

 • Finns det någon maxtaxa?

  Nej, det finns ingen maxtaxa. Alla kunder med viktbaserad taxa behandlas lika. Du betalar för hur mycket du faktiskt slänger i kärlet. På så sätt kan du vara säker på att du inte subventionerar någon annans sophämtning. 

 • Får jag rabatt på sophämtningen om jag har egen hemkompost?

  Eftersom vi har vikttaxa i Stockholm så betalar du enbart för hämtning och vikt för det vanliga hushållsavfallet. Det innebär att du får lägre totalkostnad om du komposterar ditt matavfall än om du hade slängt ditt matavfall tillsammans med övriga hushållssopor eftersom mindre sopor i kärlet ger lägre avgift. Men vi ger alltså inte någon rabatt på sophämtningsavgiften för att du har en egen hemkompost.

  Anmäl varmkompost

  Om du vill kompostera köksavfall och matrester måste du först göra en skriftlig anmälan till miljöförvaltningen.

  Matavfallshämtning

  Bra att veta är också att matavfallshämtning för småhus är kostnadsfri i dagsläget. Matavfallet som vi samlar in rötas och blir biogas och biogödsel.

 • Vad får jag för min sophämtningsavgift?

  I avgiften igår också att du kan lämna grovavfall, elavfall samt farligt avfall i de olika insamlingssystemen. De insamlingssystem som sophämtningsavgiften bekostar är följande:

  • De fem återvinningscentralerna i Bromma, Lövsta, Sätra, Vantör och Östberga samt Roslagstulls återbruk i Vanadisberget
  • Återvinningscentralen Trädgård i Högdalen som tar emot trädgårdsavfall
  • Fasta miljöstationer
  • Mobila miljöstationen
  • Samlaren för ljuskällor

  Avgiften bekostar även administration och information kring stadens avfallshantering.

 • Hur faktureras sophämtningen?

  Du faktureras kvartalsvis för din sophämtning.

  Avgiften delas upp i en grundavgift och en rörlig avgift. Alla enskilda vikter under föregående period summeras och anges som en totalvikt på fakturan.

  Du kan med fördel betala din sophämtning via autogiro eller med E-faktura. Stämmer inte din faktura måste du höra av dig skriftligt inom 21 dagar.

  Här hittar du blankett för att ansöka om autogiro.

 • Kan jag beräkna min sophämtningsavgift?

  I vår e-tjänst ”Hantera din sophämtning” kan beräkna din sophämtningsavgift utifrån hur mycket sopor ditt hushåll har. Du kan också beräkna en eventuell besparing och i kronor se hur mycket du kan spara på att börja sortera ut dina matrester, förpackningar och tidningar för återvinning.

  E-tjänsten hittar du genom att klicka på knappen "Logga in" som finns längst upp i högra hörnet på alla sidor här på vår webbplats.

 • Hur påverkas sophämtningsavgiften för mig som villakund om jag har matavfallskvarn?

  Cirka 40 % av hushållssoporna räknar vi med är matavfall. Installerar du och använder en matavfallskvarn minskar mängden avfall i ditt kärl. Med mindre sopor kan du ha glesare sophämtning samtidigt som vikten blir lägre på sopkärlet. På så sätt får du en lägre avgift för sophämtningen.

  Bra att veta är att du som har en matavfallskvarn installerad kan ansöka om att få dina sopor hämtade var 4:e vecka. Ansök via blanketten Intyg om matavfallskvarn och ansökan om 4 veckors hämtning och bifoga ett intyg på att du har en kvarn installerad.

Vikttaxa
 • Hur vet jag att sopbilsvågen väger rätt?

  Sopbilens våg är godkänd enligt Swedacs regelverk

  Vågen som sopbilen använder måste vara godkänd. För att säkerställa vågens prestanda finns regler för dels vad som krävs för att den ska få säljas och dels för hur ofta den måste kontrolleras.

  Stockholms stad har i samtliga avtal för manuell insamling av hushållsavfall som krav att sopvågar ska sitta monterade på sopbilen. Vågen ska uppfylla gällande krav för STAFS (idag 2006:10 för automatiska vågar) samt SS-EN 14803:2006, med en mätosäkerhet (shared risk) om maximalt 0,5 kg.

  Samtliga vågar verifieras årligen av ett kontrollorgan som är ackrediterat för uppgiften mot de krav som finns. För vidare information om kraven som ställs på avfallsvågar, se SWEDAC.se.

  Köksvåg, badrumsvåg och sopbilsvåg

  Om du tillexempel väger ett paket vetemjöl på badrumsvågen, köksvågen och på grannens badrumsvåg kan det hända att det skiljer några gram mellan varje våg trots att det är samma vetemjölspaket. Det beror på att hushållsvågen som du har hemma i badrummet eller i köket inte har samma höga noggrannhetskrav vid tillverkningen som en våg som ska användas professionellt. En hushållsvåg behöver inte heller genomgå dagliga kontroller för att verifiera att vikten är helt korrekt, så sakta men säkert kan vågens vikt förändras allteftersom dess maskineri slits.

  För att säkerställa att alla våra kunder alltid får sina sopor vägda enligt samma krav och samma vikttabell kontrolleras samtliga vågar på våra sopbilar dagligen. Kontrollvägningen sker mot fördefinierade vikter och en eventuell avvikelse noteras. Om vågen på en sopbil uppvisar en viktavvikelse får den sopbilen inte användas innan felet har åtgärdats.

 • Vad händer om någon annan har slängt sopor i vårt sopkärl?

  Du får själv se till att ditt kärl inte används av grannar och andra förbipasserande. Du kan exempelvis ha det stående inne på tomten och dra fram det inför hämtning.

 • Hur vägs mina sopor?

  Ditt sopkärl är märkt med en unik id-bricka (en så kallad transponder) som registreras när sopbilen lyfter och väger kärlet. Sopkärlet vägs alltid två gånger. Först när det är fullt med sopor. Sedan vägs kärlet igen när det har tömts på sopor. Viktskillnaden mellan när kärlet lyfts upp och när kärlets lyfts ner är den vikt som registreras som din sopvikt. Sopkärlet ingår alltså inte i den vikt som registreras och eventuella sopor som finns kvar i kärlet, på grund av till exempel fastfrysning, debiteras heller inte. Däremot eventuell snö, is eller vatten som lossar under vägningen registreras som vägd vikt.

  Sopvikterna som sopbilen registrerar under en dag rapporteras automatiskt in till oss. Alla sopbilar har två separata vågar och de kan därför lyfta, väga och registrera två sopkärl åt gången. 

 • Hur är vikttaxan uppbyggd?

  Du betalar en grundavgift och en rörlig viktavgift.

  Grundavgiften beror på hur ofta du har hämtning och den rörliga viktavgiften beror på hur mycket sopor du slänger. Har du matavfallsinsamling betalar du inte extra för varken hämtning eller vikter för matavfallet. Läs mer om sophämtningsavgifterna här.

 • Vad händer om mitt sopkärl är tomt vid tömning?

  Då debiterar vi ingen viktavgift, eftersom vikten var lika med noll.

 • Vägs snö, is och vatten som sopvikt?

  Ja det gör det. Det är din skyldighet som fastighetsägare att snöröja och ta bort snö och is från sopkärlet och dess lock. Våra sophämtare hämtar upp till 700 kärl per dag, om de skulle behöva ta bort snö och is från alla kärl skulle deras arbete både bli ännu tyngre än det redan är och dessutom skulle det bli mer tidskrävande. I slutändan skulle det alltså trots allt bli du som kund får betala för sophämtningen eftersom arbetet är tyngre och mer tidskrävande.

Senast uppdaterad:

Vattenmätare

Vattenmätare
 • Hur ofta läser ni av vattenmätaren?

  Vi läser inte av mätarna i villor och fastigheter utan skickar ut brev en gång per år och ber kunden att läsa av mätaren. Om du inte skulle ha en vattenmätare i din källare kan den vara placerad utomhus i mark eller gata och då är det vår personal som läser av den en gång per år. 

Senast uppdaterad:

Övrigt

Övrigt
 • Kranen vid vattenmätaren är trasig, kan ni komma och byta den?

  Nej, vi ansvarar endast för vattenmätaren. Båda kranar i anslutning till vattenmätaren, den så kallade A-kranen och B-kranen ligger på fastighetsägarens/villaägarens ansvar att reparera. Kontakta en auktoriserad vvs-firma/rör-firma som kan hjälpa dig att laga kranen om den har gått sönder.

Senast uppdaterad: