Till sidans huvudinnehåll

Nattarbete nödvändigt i Mälarpassagen

2024-06-12 Arbetet med att spränga ut den nya avloppstunneln är inne i sitt slutskede. Sprängningarna under Mälaren är nu i en särskilt känslig fas i en så kallad svaghetszon. Därför behöver vi av säkerhetsskäl ha möjlighet att arbeta i Mälarpassagen dygnet runt.

Sprängningarna för Stockholms nya avloppstunnel börjar nu efter drygt fyra år bli klara. I Hägersten drivs tunneln fram österut mot Vinterviken och norrut under Mälaren. När vi sprängt klart återstår betong- och rörarbeten i tunneln.

Svaghetszon i Mälarpassagen

Tunneln sprängs fram djupt under Mälarens botten från två håll för att till slut mötas mellan Eolshäll och Smedslätten ca 90 meter under Mälarens yta. Den sista biten av Mälarpassagen (ca 60 meter återstår), går genom en så kallad svaghetszon, där berget är svagare. Där måste vi förstärka berget extra mycket för att tunneln ska hålla och kunna drivas fram säkert.

Av säkerhetsskäl behöver vi driva fram tunneln så fort som möjligt i svaghetszonen och sedan direkt förstärka tunneln med betong. Eftersom det är en större risk att spränga tunnlar i svaghetszoner måste vi vara beredda att ha arbete igång dygnet runt.

Dispens för nattarbeten i Mälarpassagen

Våra normala arbetstider för arbete i tunneln är vardagar 7-22 och lördagar 9-17. I vårt miljötillstånd har vi bullerkrav att förhålla oss till, som innebär att vi inte kan störa med fläktljud eller sprängningar på natten. I tillståndet står det också att vi kan ansöka om dispens hos tillsynsmyndigheten (miljöförvaltningen) om vi har särskilda skäl att göra avsteg från bullerkraven.

Av säkerhetsskäl har vi sökt och blivit beviljade dispens av miljöförvaltningen, så att vi när vi är i svaghetszon kan arbeta på nätterna i Mälarpassagen.

I dispensen ingår att

  • tillåta bergtransporter och leveranser av betong m.m. till etableringen när det behövs kl. 22–02 (1–3 gånger/vecka)
  • tillåta sprängning i Mälarpassagen på natten med ventilation av spränggaser
  • tillåta att tunnelfläkten går på en högre nivå än vanligt på natten när visst arbete måste pågå i Mälarpassagen. Fläkten får nu extra bullerdämpning för att minska störningen för närboende.

När kommer nattarbeten att ske?

När vi arbetar i svaghetszon kan vi behöva spränga upp till fyra gånger på en vecka, men det sker inte flera veckor i rad. Vi räknar med att vara klara med sprängningarna i Mälarpassagen och Hägersten i slutet av 2024/början av 2025.

SMS innan nattsprängning

Vi skickar som vanligt ut sms ca 30 minuter innan vi spränger på natten om du prenumererar på sprängvarning i mobilen. Du har även möjlighet att få ett extra sms kvällen innan en nattlig sprängning så du kan vara förberedd.

Om du vill ha ett extra sms ska du anmäla ditt nummer på svoa.se/sms.