Till sidans huvudinnehåll

Villa, radhus och samfällighet

Villa, radhus och samfällighet

Så funkar det

Senast uppdaterad:

Samfälligheter

Senast uppdaterad:

Frågor och svar om matavfallssortering i hemmet

Senast uppdaterad:

Såhär hanterar du ditt matavfallskärl

att-tanka-pa6728
Att tänka på
 • Kärlens placering
  • Senast kl. 06.00 på sophämtningsdagen ska sopkärlet vara utplacerat för tömning.
  • Kärlet ska placeras max 3 meter in på tomten/skaftet/servitutet.
  • Vänd kärlet med handtaget mot sophämtaren.
  • Sophämtaren ställer tillbaka kärlet på samma plats som det hämtades.
  • Kontrollera att kärlet är helt och att din adressetikett är synlig. Kontakta annars vår kundservice så hjälper de dig vidare.
  • Om du har missat att ställa fram sopkärlet i tid för sophämtningen kan du, mot en avgift, beställa en extrahämtning. Du beställer genom att logga in i e-tjänsten ”Hantera din sophämtning” eller genom att kontakta kundtjänst.
  • För fastigheter som har kommunal mark mellan tomtgräns och gata:
   Ställ ut ditt kärl max 3 meter från sopbilens stoppställe på gatan. Draghandtaget ska vara vänt mot sophämtaren. Kärlet får inte blockera trottoar, cykelbana eller väg. Byggnation får inte utföras på kommunal mark. Fastighetsägaren ansvarar för att transportera tillbaka kärlet efter tömning. Fastighetsägaren ska se till att transportvägen fram till kärlet hålls i framkomligt skick.
 • Tänk på sophämtarens arbetsmiljö
  • Tänk på att inte fylla ditt matavfallskärl högre än markeringen på kärlet. Matavfall är tungt.
  • Vägen från sopbilen fram till sopkärlen ska vara lättframkomlig och tillräckligt bred. Den ska vara plan och hårdgjord. Gräsmatta, grus, ojämn stenbeläggning, trappor och/eller sluttningar till och från sopkärlet är inte acceptabelt ur arbetsmiljösynpunkt.
  • Framför och runt om kärlen ska det finnas gott om arbetsutrymme. Det betyder att du inte kan placera kärlet i en fasadlucka eller någon form av sopskåp som sophämtaren måste öppna.
  • Blöta löv på hösten kan ge halka, se därför gärna till att sopa vägen fram till kärlet.
  • Klipp ner trädgrenar och buskar som hänger ner över kärlen eller på vägen fram till kärlet.
  • Grindar ska vara lätta att öppna och stänga, även vintertid.
  • Tänk på att inte ha hund lös på tomten under hämtdagen.
 • Vintertid

  Som fastighetsägare ansvarar du för att vägen fram till kärlen hålls i framkomligt skick året runt.

  • Skotta och sanda därför vägen fram till och runt omkring sopkärlen. Skotta även upp hål i eventuella snövallar om inte snöröjningen hunnit med detta.
  • Kontrollera att locket inte har frusit fast. Om locket inte kan öppnas kan inte dina sopor tömmas.
  • Sopa av snö och is från kärlet innan sophämtningen. Eventuell snö och is som sitter fast på kärlet och som lossnar under vägningen registreras som vägd sopvikt.

  Tips för köket:

  • Vintertid är det extra bra att låta blöta sopor, som tillexempel matavfall, rinna av innan du lägger dem i soppåsen eller matavfallspåsen. Blöta sopor fryser lätt fast i kärlet vilket gör att ditt kärl inte blir ordentligt tomt vid tömning.
  • Vik ett ark tidnings- eller lite hushållspapper i botten på matavfallspåsen som fångar upp fukten. Då minskar risken att påsen fryser fast i kärlet.
 • Lukt, skadedjur och ohyra
  • Använd påshållaren och papperspåsarna som du fått av oss. Påshållaren och papperspåsen gör att luft kan cirkulera kring matavfallet så det torkar. Torrt matavfall luktar mindre.
  • Förslut matavfallspåsen genom att rulla ihop den så att matavfallet inte ramlar ut i kärlet. På så sätt undviker du att kärlet blir kladdigt och luktar illa. Påsen kan fyllas upp till markeringen som finns på insidan.
  • Spola ur kärlen då och då för att undvika dålig lukt.
  • Skölj av illaluktande matrester så som räkskal i kallt vatten, eller lägg det i frysen fram till hämtdagen.
  • Under sommartid är det bra att placera matavfallskärlet i skugga om du har möjlighet till det.
 • Matavfallskärlets mått

  140 liter, matavfalllskärl

  Bredd* 50 cm
  Djup* 54 cm
  Höjd* 107 cm
  Lock-i-lock Ja
  *Cirka mått, +/- 0,5 cm.

  Lock-i-lock innebär att du kan ha kärlet stående med draghandtaget vänt mot hämtpersonal samtidigt som du enkelt kan lägga i sopor från den andra sidan. 

Senast uppdaterad:

Extrahämtning av matavfall på sommaren

Senast uppdaterad:

Matavfallskvarn för hushåll

Senast uppdaterad:

Kompostering för småhus

Senast uppdaterad: