Till sidans huvudinnehåll

Bra för miljön och ekonomin

Bra för miljön och ekonomin

Med din hjälp kan matavfallet bli till biogas och näring.

Senast uppdaterad:

Sortera matresterna – få lägre kostnad

matavfallstaxa-for-flerfamiljshus6745
Matavfallstaxa för flerfamiljshus
 • Volymbaserad matavfallstaxa 2021

  Utsorterat matavfall för biologisk behandling från flerbostadshus, kärl 140 liter

  Avgift, avrundat till jämna kronor per år (kubikmeterpris x 0,14), exklusive moms. Kostnader för komplicerade hämtförhållanden tillkommer.

  Tillägg dragavstånd (meter)
  Frekvens mellan
  0-10 m.

  mer än
  10-25 m

  mer än
  25-50 m
  mer än
  50 m
  1 g/v         0,-      133,-    315,-   2 097,-
  2 ggr/v     269,-      606,-  1 067,-   5 593,-
  3 ggr/v     858,-   1 484,-  2 338,- 10 738,-
  4 ggr/v  1 778,-  2 779,-  4 144,- 17 584,-
  5 ggr/v  3 133,-  4 627,-  6 657,- 26 600,-

  Utsorterat matavfall, maskinell hämtning för flerfamiljshus (behållare ingår inte)

  Teknisk lösning    
  1-2 g/vecka eller
  var 14:e dag
  Bottentömmande      0,-
  Mobil sopsug      0,-
  Container      0,-
  Pumpbart från tank      0,-

  Tillägg, komplicerade hämtförhållanden, kostnad per år

  Hämtförhållande 1 g/vecka 2 ggr/vecka 3 ggr/vecka 4 ggr/vecka 5 ggr/vecka
  Hämtförh. 2     295,-     591,-    886,-  1 182,-  1 477,-
  Hämtförh. 4  1 448,-  2 895,-  4 343,-  5 790,-  7 238,-

   

 • Volymbaserad matavfallstaxa 2020

  Utsorterat matavfall för biologisk behandling från flerbostadshus, kärl 140 liter

  Avgift, avrundat till jämna kronor per år (kubikmeterpris x 0,14), exklusive moms. Kostnader för komplicerade hämtförhållanden tillkommer.

  Tillägg dragavstånd (meter)
  Frekvens mellan
  0-10 m.

  mer än
  10-25 m

  mer än
  25-50 m
  mer än
  50 m
  1 g/v         0,-      111,-    262,-   1 747,-
  2 ggr/v     224,-      505,-    889,-   4 661,-
  3 ggr/v     715,-  1 238,-  1 947,-   8 947,-
  4 ggr/v  1 481,-  2 316,-  3 454,- 14 651,-
  5 ggr/v  2 611,-  3 854,-  5 547,- 22 208,-

  Utsorterat matavfall, maskinell hämtning för flerfamiljshus (behållare ingår inte)

  Teknisk lösning    
  1-2 g/vecka eller
  var 14:e dag
  Bottentömmande      0,-
  Mobil sopsug      0,-
  Container      0,-
  Pumpbart från tank      0,-

  Tillägg, komplicerade hämtförhållanden, kostnad per år

  Hämtförhållande 1 g/vecka 2 ggr/vecka 3 ggr/vecka 4 ggr/vecka 5 ggr/vecka
  Hämtförh. 2     246,-     493,-    739,-    986,-  1 232,-
  Hämtförh. 4  1 207,-  2 414,-  3 620,-  4 827,-  6 034,-
 • Viktbaserad taxa

  Du betalar varken för själva hämtningen eller vikten för matavfallet förutsatt att det inte tillkommer tillägg enligt informationen under volymbaserad matavfallstaxa. Läs en mer detaljerad taxeinformation här.

Senast uppdaterad: