Till sidans huvudinnehåll

Matavfallskvarn – nya regler

Från den 1 januari 2024 är avfallskvarn som går direkt till avloppet inte längre ett godkänt sätt att sortera matavfall. Detta efter ett beslut av regeringen.

Nej till matavfallskvarnar

2023 blev det obligatoriskt att sortera matavfall men i januari 2024 blir det inte längre tillåtet att sortera matavfall med hjälp av matavfallskvarn som går direkt till avloppet. Du som har kvarn behöver hitta en ny lösning.

  • Om hyresvärden eller bostadsrättsförening har installerat kvarnarna ansvarar de för att ordna annan insamlingsmetod för matavfall.
  • Har du själv installerat en kvarn i din lägenhet är den inte längre godkänd att använda. Du behöver därför ansluta dig till den matavfallslösning som fastigheten i övrigt har.
  • Det finns inte något krav på att kvarnen måste avinstalleras.

VIKTIGT: Om avfallskvarnen däremot är kopplad till en tank eller avskiljare så uppfylls kraven om separat insamling av matavfall.

Tillfällig dispens för sopsugar och säckkunder

Har ni matavfallskvarnar i ett hus som har sopsug/mobil sopsug utan separat matavfallsinkast, eller som har säckhämtning, kan ni fortsätta att använda avfallskvarnarna fram till att eftersorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm är färdigställd.

Anläggningen beräknas tas i drift under hösten 2024. Därefter ska matavfallet sorteras ut i särskild påse som vi på Stockholm Vatten och Avfall tillhandahåller. Då får ni inte längre använda matavfallskvarnarna. Vi kommer att skicka ut mer information till berörda fastighetsägare under våren.

Om det finns särskilda skäl i andra fastigheter kan miljöförvaltningen ge dispens för avfallskvarn, exempelvis vid platsbrist för kärl eller arbetsmiljöproblem.

Läs mer på tillstand.stockholm/matavfall/

Naturvårdsverket förtydligar

Naturvårdsverket som vägleder kring de nya reglerna skriver:

” Om avfallskvarnen är kopplad till en tank eller avskiljare så kan kraven på utsortering och därmed separat insamling uppfyllas. Avfallskvarnar som är kopplade direkt till avloppsledningsnätet uppfyller varken kraven på utsortering eller separat insamling. Användningen av en sådan avfallskvarn kräver därför normalt att kommunen har beviljat dispens från kravet på separat sortering.

Tillsynsmyndigheten har enligt 3 kap. 15 b § avfallsförordningen möjlighet att ge dispens i de fall utsortering inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 §. ”

Läs mer på Naturvårdsverket om matavfallskvarnar. 

Det var efter ett EU-direktiv som regeringen fattade sitt beslut i december 2022 om ändrade regler för matavfall i de nationella avfallsföreskrifterna.

Läs mer om regeringens beslutade ändringar i avfallsföreskrifterna.