Till sidans huvudinnehåll

Lämna avfall

Från företag

Fett och slam

Vi har upphandlade företag som hämtar slam och fett. Priserna är reglerade i årets avfallstaxa.

Det här kan du få hämtat

  • Slam från separat slam- och septiktank
  • Fettslam från fettavskiljare
  • Fett från fritöser och liknande i separat fat eller annat kärl

Priser

Priser för hämtning av grovavfall, elavfall, latrin, fett och slam finns reglerat i årets avfallstaxa.

Beställning

Du beställer själv hämtning genom att kontakta vår kundtjänst.

Hämtningen utförs av våra upphandlade entreprenörer.

Kontakta oss

Priser och avgifter för sophämtning och VA